Türkiye'deki Namus Cinayetlerinin Dinamikleri

Sayfa sayısı: 70

Yayın tarihi: 2016

Yazar: UNFPA

"Bu projenin genel amacı, Türk toplumundaki namus anlayışının ve namus cinayeti dinamiklerinin anlaşılması, ve asıl hedef olarak, bu konudaki kapsamlı bir hareket programı için geri-bildirim temin edilmesidir. Araştırma önerisinde belirtildiği gibi, nitel araştırma teknikleri kullanılarak, saha araştırması ve dört farklı şehirden veri toplanması için zemin hazırlayan bir atölye çalışması ile bu hedefe ulaşılmıştır."