UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin potansiyelinin tamamını kullanabildiği bir dünyaya ulaşmak amacında programlar yürüten Birleşmiş Milletler’in öncü temsilciliğidir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, kadınların ve gençlerin sağlıklı ve verimli yaşamlar sürdürebilmeleri için imkanları artırmak konusunda çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu çalışmalarına 1969 yılında başlamış ve 1971 yılından beri de Türk hükümetiyle birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalarına proje bazlı olarak başlayan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, ilk çok yıllık Ülke Programını, 1988-1992 yılları arasında gerçekleştirmiştir. Şu anda ise, Altıncı Ülke Programı (2016-2020)  yürütülmektedir.
 
Kırk yıldan uzun bir süredir, Türkiye’deki Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu aşağıdaki konunları desteklemektedir:
 
 • Anne ve çocuk sağlığını teşvik etme,
 • Üreme sağlığı ve haklarını iyileştirme,
 • Gençlerin potansiyellerinin tamamını kullanabilecek şekilde güçlendirilmeleri,
 • Cinsiyet eşitliği sağlama,
 • Kadınlara yönelik şiddetle mücadele.
 
Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerle işbirliği ile 2011’den beri, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Türkiye’de üreme sağlığının teşviği ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı insani yardım çalışmalarına destek vermektedir.
 
Dördüncü (2006-2010) ve Beşinci (2011-2015) Ülke Programlarının Önemli Noktaları Güçlendirme
 • Akran eğitimiyle gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda güçlendirilmeleri (USAEP, Dance4Life, Peer Theater Project, It’s My World),
 • Genç kadınların güçlendirilmesi (Pomegranate Arils),
 • Seks işçilerinin sağlık konusunda bilgiye erişimini sağlama,
 • Göçmen kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi,
 • Türk Silahlı Kuvvetler’indeki genç erkeklerin güçlendirilmesi.
Farkındalık Yaratma
 • Mevsimlik Göçebe Tarım İşçilerinin durumlarının iyileştirilmesi konusunda sağlık çalışanlarına, valilere, dini liderlere yönelik farkındalık artırma çalışmaları,
 • Gençlere uygun sağlık hizmetleri için farkındalık artırma çalışmaları,
 • Üreme sağlığı konusunda Sağlık Bakanlığı için hazırlanan eğitim yönergelerinin geliştirilmesi,
 • Ulusal aile planlama yöntemlerini uluslararası standartlara uyarlamak,
 • Polis, sağlık personeli, dini liderler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Yargıçlar ve sosyal hizmet görevlileri için toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyete dayalı şiddete karşı farkındalık artırmaya yönelik çalışmalar,
 • Yerel yönetimler için toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık artırma etkinlikleri. (Women Friendly Cities),
 • Aile içi şiddetle mücadele konusunda özel şirketlere yönelik farkındalık yaratma etkinlikleri,
 • Göçmen Kadınlar ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar yaratmak.
Araştırma
 • Gençlere yönelik cinsel sağlık ve üreme sağlığı anketi,
 • Türkiye’de Ensest problemini anlamak,
 • Türkiye’de Töre suçlarının dinamikleri,
 • Türkiye’de Beyaz yakalı kadınlara yönelik aile içi şiddet,
 • Ortaokul ve lise öğrencilerinin kadına karşı aile içi şiddete yaklaşımları,
 • Türkiye’deki mevsimlik göçmen tarım işçilerinin durumları,
 • 2050’ye doğru nüfus bilimi ve yönetimi,
 • Türkiye’deki gençliğe genel bir bakış,
 • Türkiye’nin şu anki nüfusuna genel bir bakış,
 • Türkiye’deki seks işçilerinin cinsel sağlıkları ve üreme sağlıkları konusundaki ihtiyaçlarının değerlendirilmesi,
 • Türkiye’deki rehber öğretmenlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda ihtiyaçlarının değerlendirilmesi.
Savunma
 • ICPD+20 Group,
 • Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi,
 • İstanbul Sözleşmesi,
 • Ulusal Eylem Planı / Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
 • Mevsimlik Göçmen Tarım İşçileriyle İlgili Meclis Kararı,
 • Ulusal Aids Komisyonu,
 • Kapsamlı cinsel eğitim kampanyası,
 • Yeni Aile Hekimliği sistemi içinde üreme sağlığı.
6. Ülke Programının Öncelikleri
 • Üreme sağlığı ve cinsiyete dayalı şiddete karşı insani yardım, Kadınlar için Güvenli Alanlar,
 • Gençlerin Cinsel Sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili güçlendirilmesi,
 • Devlet kurumlarında ve özel sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık artırılması,
 • Türkiye’deki en savunmasız insan gruplarının güçlendirilmesi (mülteciler, SMAW, seks işçileri).