Basın bülteni

Yeni UNAIDS raporu, HIV ile yaşayan tüm insanların % 75'inin HIV durumlarını bildiğini göstermektedir.

30 Kasım 2018

UNAIDS'in yeni raporu, yoğunlaştırılmış HIV testi ve tedavi çabalarının HIV ile yaşayan daha fazla insana ulaştığını göstermektedir. 2017 yılında, HIV ile yaşayan insanların dörtte üçü (% 75), 2015 yılındaki sadece üçte ikisine (% 67) kıyasla HIV durumlarını biliyordu ve 2015 yılında HIV ile yaşayan 17,2 milyon insan antiretroviral tedaviye erişmişken 2017’de 21,7 milyon insan (% 59) bu tedaviden faydalanmıştır. Ancak Rapor HIV ile yaşayan 9,4 milyon insanın virüsle yaşadığını bilmediğini ve acil olarak HIV test ve tedavi hizmetleri ile bağlantı kurması gerektiğini göstermektedir.

 

Rapor, Bilgi güçtür diyerek, viral olarak baskılanmış HIV ile yaşayan insanların sayısı her ne kadar geçtiğimiz son 3 yılda yaklaşık yüzde 10'luk bir artış yaşanarak 2017'de % 47'ye ulaşmış olsa da, HIV ile yaşayan 19,4 milyon insanın halen bastırılmış viral yükünün bulunmadığını ortaya koymuştur. Sağlıklı kalmak ve bulaşmayı önlemek için virüsün tespit edilemeyecek kadar baskılanmış olması ya da sürekli antiretroviral tedavi yoluyla çok düşük seviyelerde olması gerekmektedir. Ayrıca viral yükü etkin bir şekilde izlemek için, HIV ile yaşayan kişilerin her 12 ayda bir viral yük testine girmeleri gerekmektedir.

UNAIDS İcra Direktörü Michel Sidibé, “Viral yük testi HIV tedavisi izlemede altın standarttır” “Tedavinin çalıştığını, insanları hayatta ve iyi durumda tuttuğunu ve virüsü sıkı bir şekilde kontrol altında tuttuğunu gösteriyor.” demiştir.

 

Rapor, viral yük testine erişimin farklılık gösterdiğini özetliyor. Dünyanın bazı bölgelerinde viral yük testi yaptırmak kolay ve kişilerin HIV tedavisi düzenine tamamen entegre olmuş şekilde iken,  diğer yerlerde tüm ülke için sadece bir tane viral yük makinesi olabiliyor

 

Sidibé, “Viral yük takibinin Londra'da olduğu gibi Lilongwe'da da mevcut bulunması gerekiyor” “HIV testi ve viral yük testi, istisnasız olarak HIV ile yaşayan tüm insanlara eşit ve erişilebilir olmalıdır.” demiştir.

 

Çocuklar ile HIV ve viral yükleme testi

 

HIV, çocuklarda çok daha hızlı ilerlediği için, yeni doğanlarda viral yük testi özellikle önemlidir; HIV ile doğan çocuklar için en yüksek ölüm oranı, iki veya üç aylık bir süre içinde gerçekleşir. Standart hızlı tanı testi, 18 aylık olana kadar etkisizdir, bu nedenle, çok küçük çocuklarda HIV için tek geçerli test, yaşamlarının ilk dört ila altı hafta içerisinde yapılması gereken virolojik testtir. Bununla birlikte, 2017 yılında, yüksek yük altındaki ülkelerde HIV'e maruz kalan çocukların sadece yarısına (% 52) yaşamların ilk iki ayında test yapılmıştır.

 

Önemli ilerlemeler sağlanmaktadır. Yeni bakım noktası test teknolojileri, yani kişiye olabildiğince yakın bir çevrede gerçekleşen testler, çocukların test sonuçlarını aylar sonra değil dakikalar sonra almasını sağlayarak hayat kurtardığı anlamına gelir.

 

Bir kişinin durumunu bilmesinin önündeki dirençli engeller

 

Rapor, HIV testi yaptırmanın önündeki en büyük engellerden birinin damgalanma ve ayrımcılık olduğunu göstermektedir. Kadınlar, erkekler, gençler ve hassas gruplar arasındaki çalışmalar, HIV hizmetleri alırken görülme korkusunun ve kişinin teşhisi konduğunda, bu bilginin aile, arkadaş, cinsel partner veya daha geniş bir toplulukla paylaşılacağından korkmalarının HIV testi de dahil olmak üzere HIV hizmetlerine erişmelerini engellediğini ortaya çıkarmıştır.

 

Diğer engeller, özellikle genç kadınlar ve kız çocuklarına şiddet veya şiddet tehdidini içermektedir, 18 yaşın altındaki gençlerin HIV testi yaptırmak için ebeveynlerinin rızasına ihtiyaç olunan ülkelerde ebeveyn rıza yasaları ve politikaları da HIV testi yaptırılmasına bir engel oluşturmaktadır.. Ek olarak, hizmetler genellikle çok uzak ve erişilmesi zor ya da pahalıdır. Ayrıca, HIV testi sonuçlarının verilmesinde yaşanabilen gecikmeler veya başarısız test sonuçları  tedavinin başlamasında gecikmeye neden oluyor. Bazı ülkelerde, insanlar risk altında olmadıklarını düşündükleri için HIV testi yaptırmıyorlar.. Malawi'de yapılan bir çalışmada, ergenlik çağındaki kızların ve genç kadınların arasında (15 ila 24 yaş arası) HIV riskinin daha yüksek olduğu görüldü. Çalışma, bu grubun yarısından fazlası (% 52) kendilerini HIV riski altında görmedikleri için HIV testi hizmetini alma ihtiyacı da hissetmediklerini tespit etti.

 

Yeni nesil test seçenekleri

 

Raporda, toplum tabanlı testler ve ev tabanlı testler gibi çeşitli test seçenekleri ve hizmetlerinin sunulmasının, HIV testi için lojistik, yapısal ve sosyal engellerin birçoğunun azaltılmasına nasıl yardımcı olabileceği vurgulanmaktadır. Bunlar uygun olmayan çalışma saatlerine sahip olmayanlar,sağlık hizmetlerinden çok uzakta yaşayanlar, ve özellikle hassas gruplardan gelen insanlar için önemli bu test seçenekleri sunuluyor ve bu yeni test yaptırma seçenekleri geleneksel sağlıkta ve HIV hizmetlerinde sıklıkla hissedilen damgalama ve ayrımcılığa ortam sağlamıyor.  

 

“AIDS'e Karşı Mücadelede Ağlar Platformu Başkanı İmam Harouna Koné,“ İnsanların hastalanmasını bekleyemeyiz ”dedi. “Toplumumuza gitmeli, HIV testi ve tedavi hizmetleri sunmalıyız.”

Raporda beş Cs yaklaşımı uygulamanın önemi açıklanmaktadır: rıza, gizlilik, danışmanlık, doğru test sonuçları ve önleme, bakım ve tedaviye bağlantı / bağlılık. Sidibé, “HIV testi için tüm yaklaşımlara uygun sadece bir ölçü yoktur” dedi. “İnsanların özel hayatına saygı gösteren daha rahat hissettikleri kendi kendini test etme gibi yenilikçi yaklaşımlar da dahil olmak üzere, HIV riski altında olan insanlara ulaşmak için gerekli olan çok sayıda farklı strateji vardır”.

 

Atılması gereken diğer önemli bir adım da, HIV testi hizmetlerini, anne ve çocuk sağlığı hizmetleri, tüberküloz hizmetleri ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve viral hepatit için verilen hizmetler de dahil olmak üzere diğer sağlık hizmetlerine entegre etmektir. Tüberküloz, HIV ile yaşayan kişilerin önde gelen ölüm nedenidir ve üç AIDS'e bağlı ölümden bir tanesini içerir; bununla birlikte, HIV ve tüberkülozla yaşayan kişilerin% 49'unun enfeksiyondan haberdar olmadıkları ve bu nedenle bakım almadıkları tahmin edilmektedir.

 

HIV testine erişim temel bir insan hakkıdır ve UNAIDS, HIV ile ilgili damgalamanın ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını, HIV testi ve tedavi hizmetlerinde gizliliği sağlamayı, HIV testi ve tedavi hizmetlerinde gizliliği sağlamayı, en çok ihtiyaç duyan nüfusa ulaşmak için HIV testi stratejilerinin optimal karışımını yaygınlaştırmayı, diğer sağlık hizmetlerine entegrasyonu, HIV testi ve tedavisine erişimi engelleyen politika ve yasal engellerin kaldırılmasını, düşük ve orta gelirli ülkelerde viral yük izlemeye erişimin genişletilmesi ve yeni doğanlar için erken bebek teşhisine erişimin sağlanmasını içeren HIV testi yapılmasını önleyen engelleri kaldırmaya yönelik küresel bir mutabakata varmaya davet etmektedir.

 

Rapor, bu önlemlerin uygulanmasının, HIV ile yaşayan ve bu hastalıktan etkilenen tüm insanların ihtiyaç duydukları hayat kurtaran hizmetlere erişebilmelerini sağlama yönündeki ilerlemeyi büyük ölçüde artıracağını göstermektedir.

 

2017 yılında tahmini:

Dünyada 36.9 milyon (31.1 milyon – 43.9 milyon) insan HIV ile yaşıyordu

21,7 milyon kişi [19,1 milyon – 22,6 milyon] insan tedavi gördü

1,8 milyon [1,4 milyon – 2,4 milyon] insan HIV ile yeni enfekte oldu

 940 000 [670 000–1.3 milyon] AIDS bağlı olan hastalıklardan öldü

 


 

Birleşik Birleşmiş Milletler HIV / AIDS Ortak Programı (UNAIDS), dünyaya, sıfır yeni HIV enfeksiyonları, sıfır ayrımcılık ve sıfır AIDS ile ilişkili ölümler hakkındaki ortak vizyonunu gerçekleştirme konusunda ilham vermektedir. UNAIDS, UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası gibi 11 BM örgütünün çabalarını birleştiriyor ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin bir parçası olarak 2030 yılına kadar AIDS salgınını sona erdirmek için küresel ve ulusal ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışacaktır. Unaids.org adresinden daha fazla bilgi edinebilir ve bizimle Facebook,