Buradasınız

15-16 Aralık 2017 – Kızılcahamam - 15 Aralık 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) İnsani Yardım Programı ekibi, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile Göçmen Sağlığı Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı'nı Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım’ın (ECHO) finansal desteğiyle Kızılcahaman'da gerçekleştirdi. Toplam 75 kişinin katılım gösterdiği toplantı, 15-16 Aralık 2017 günlerinde yapıldı.

Kızılcahamam’daki toplantının ilk gününde açılış konuşması yapan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa, yaptığı konuşmada, “UNFPA, 40 yılı aşkındır Türkiye'de çalışıyor. Yaptığımız çalışmalarda en önemli ve en değerli gördüğümüz ortaklığımız Sağlık Bakanlığı ile olanıdır. Bugün, Sağlık Bakanlığın'nın yerel ve merkezi temsilcileri ile 2017 yılında yaşadığımız başarı ve zorlukları tartışacağımız; bu ortak çalışmadan dolayı çok mutluyuz. Sağlık Bakanlığı koordinasyon toplantısı, sadece sağlık hizmetinin daha da genişlemesine değil aynı zamanda, kadın sağlık hizmetlerinin daha da ilerlemesine ve bir çok kişinin sunulan sağlık hizmetlerine sağlıklı bir hayat yaşamasına imkan veren iyileştirmelere neden olacaktır” dedi.

Açılışta konuşma yapan Göçmen Sağlığı Merkezleri Birim Sorumlusu Dr. Kattal Fatih Aydıner, “Ülkemiz göç dalgası ile mücadale ederken, bu mücadeleye başarıyla destek veren kurumlardan biri de Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) göçmenlere sunduğu sağlık hizmetleri oldu. Sağlık Bakanlığı olarak bizler de göçmenlere sağlık hizmeti veren merkezlerimizin sayısın artırmak için çalışıyoruz. Bu konuda, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) ile çalışmaya devam ediyoruz. Bugünkü toplantıda, hem UNFPA hem de Sağlık Bakanlığı çalışanlarının tecrübelerini ve sahadan iyi uygulamalarını paylaşılmasını bekliyoruz. Göçmenler için yaptığınız çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.  

İki günlük toplantının açılışında konuşma yapan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, İnsani Yardım Program Koordinatörü Dr. Selen Örs Reyhanioğlu, Kızılcahamam'da Göçmen Sağlığı Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı'nda Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nu (UNFPA) tanıttı ve Sağlık Bakanlığı ile bugüne kadar yapılmış olan ortak çalışmalara değindi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri'nin, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Göçmen Sağlığı Merkezleri'ne dahil edilmesi hedeflerinden ve 2018'de yapılacak ortak çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Koordinasyon toplantısının açılışında konuşan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA), Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle paralel şekillenmiş program önceliklerinden, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanlarında insani yardım temelli çalışmalarından, UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri'nin Sağlık Bakanlığı'na bağlı Göçmen Sağlığı Merkezleri'ne entegre olmasının sağlık hizmeti alacak olan mülteci kadın ve kız çocuklarına sağlayacağı ek faydaları hakkında sunum yaptı.

Toplantının son konuşmacı olan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Üreme Sağlığı Uzmanı Dr. Behire Özek, Kızılcahamam'da 15-16 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen Göçmen Sağlığı Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı sunumda, UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri'nin nasıl çalıştığı, mülteci kadın ve kız çocuklarına verdiği hizmetleri, merkez personelinin doğru sağlık hizmetini verebilmesi ve Sağlık Bakanlığı birimleri ile uyumunun sağlanabilmesi için verilen eğitimlere değindiği bir sunum yaptı.

Sunumların ardından, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) çalışanları ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri grup çalışması yaptı. 


Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri

Dünyada üç kadından birisi 18 yaşından önce evlenmektedir. Çocuk yaşta evlilikler konusunda gerekli ve etkin çalışma yürütülmezse, 2050 yılı itibarıyle çocuk yaşta evlenmiş kadın sayısının 1.2 milyara ulaşması beklenmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi, 2011 yılından bugüne, İnsani Yardım Programı çerçevesinde kadın sağlığı ve kadına yönelik şiddet konularında kapasite geliştirme, hizmet sunumu, üreme sağlığı ve hijyen malzemeleri sağlamaktadır.

Bu kapsamda, çeşitli kuruluşlarla işbirliği halinde Kadın ve Kız Çocuklar için Güvenli Alanlar (Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri) oluşturulmaya başlanmıştır. 2017 yılında çeşitli illerde Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Birimi (ECHO), Amerikan Hükümeti, İsveç Hükümeti ve Japon Hükümeti desteği ile kurulan merkezlerde öncelikli olarak sığınmacı kadın ve genç kızlara üreme sağlığı ve cinsel sağlık, cinsiyet temelli şiddet, psiko-sosyal destek, güçlenme ve malzeme dağıtımı konularında faaliyet gösterilmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1969 yılında kuruldu ve dünya çapında nüfus konusunda uluslararası finansmana sahip en büyük yardım kaynağı olan UNFPA, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen politikalar ve stratejiler oluşturulması konularında 150’yi aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. Çalışmalarına proje temelli olarak başlayan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1971 yılından bugüne Türkiye’de; üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi; kalkınmayla ilgili verilerin toplanması, kullanımı ve yaygınlaştırılmasının artırılması, ve insani yardım konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede ilk Ülke Programı 1988 yılından 1992’ye kadar sürmüş, şu anda ise Altıncı Ülke Programı (2016-2020) yürütülmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalışır. UNFPA, bu hedefe ulaşabilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SKH) özellikle 4 tanesine yoğunlaşmıştır; SKH 3:Sağlıklı Bireyler, SKH 4: Nitelikli Eğitim, SKH 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve son olarak SKH 17: Hedefler için Ortaklıklar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Sosyal Medya Hesapları:

Facebook: UNFPA.Turkey  Twitter: UNFPATurkey  Instagram: unfpa_turkey  YouTube: UNFPATurkey