Buradasınız

DÜNYA NÜFUS GÜNÜ MESAJI 2017

Aile Planlaması: İnsanları güçlendirmek, ülkeleri kalkındırmak

Dr. Natalia Kanem, İcra Direktörü Vekili

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu - 11 Temmuz 2017

Her gün, özellikle düşük gelir gruplarından ya da göçmen statüsünde olan korunmaya muhtaç kadınlar, sosyal, ekonomik ve coğrafi engellere takılıyor ve isteğe bağlı aile planlaması hizmeti ve bilgilendirmesine ulaşamıyor.  

50 yıl önce, dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nu, bir vakıf fonu olarak kurdu. UNFPA, 1969’da çalışmaya başladığı günden beri, kadınların aile planlamasında karşılaştığı engelleri kaldırmaya yardımcı olup, kadınların üreme haklarına sahip olmaları için çalışmaktadır. Modern doğum kontrol yöntemleri kullanım oranını neredeyse iki katına çıkartarak, 1970’lerde %36 olan oran, 2016 yılında %64’e ulaşmıştır. 

Bu gözle görülür ilerlemeye rağmen, aşılması gereken devasa engeller bulunmaya devam ediyor: Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan yaklaşık 214 milyon kadın halen güvenilir ve etkili aile planlaması tekniklerine erişim sağlayamıyor. Bu kadınların büyük bir çoğunluğu, en fakir 69 ülkede yaşıyor. Bu kadınların henüz karşılanmamış taleplerine cevap vererek, 67 milyon istenmeyen gebeliğin kaçınılmasına ve en önemlisi gebeliğin ilk üç ayında yaşanan yıllık 303,000 ölümlerin üçte birine indirilmesiyle bir çok hayat kurtarılacaktır. 

İyileştirilmiş üreme sağlığı hizmetleri, isteğe bağlı aile planlaması da dahil olmak üzere, kadınların eğitimlerini tamamlayabilmelerini, çalışma gücüne katılabilmelerini, işlerinde daha üretken olarak, daha yüksek gelir kazanıp, maddi birikim ve yatırım araçlarını kullanmaları ekonomilerin güçlenmesine ve sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlayacaktır. Ayrıca, doğum kontrol yöntemlerine harcanan her miktar, hamilelik döneminin gerekliliği olan sağlık hizmetleri harcamasını da aynı oranda düşürmektedir. 

Aile planlamasına yatırım, refah düzeyinin artmasına yardımda öncülük eder. 

Aile planlaması, anlaşıldığı üzere, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 1’in başarılmasında kritik bir rol oynar; yoksulluğun sona erdirilmesi. Aile planlaması, diğer Hedeflere ulaşmada da önemli bir rol oynar; açlığı sonlandırmak, sağlıklı bireyler ve toplumsal cinsiyet eşitliği.  

UNFPA, 2030 yılına kadar, aile planlaması konusunda cevap bulmamış talebi karşılamak üzere iddialı ve dönüşüm sağlayacak hedef belirlemiştir. Dünya Nüfus Günü’nde, tüm hükümetlere ve paydaşlara çağrıda bulunarak, bu hedefe ulaşmada yardımcı olmaya davet ediyoruz. UNFPA olarak, 1994 Kahire’de, Nüfus ve Kalkınma Uluslararası Konferansı’nda 179 hükümet tarafından onaylanan Eylem Planı’na tahhütlerini yerine getirerek, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile isteğe bağlı aile planlaması hizmetlerine küresel boyutta ulaşım sağlanması konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bu konu, sadece sağlık ve hakların korunması değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmaya ve insanlığın refah ve ilerlemesine de yatırım olması açısından da önem taşır.