Buradasınız

“Kırsalda yaşayan nüfusun sağlık hizmetlerine ulaşmasını beklemek yerine, sağlık hizmetlerinin onlara götürülmesi çok daha önemli

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye ofisinin Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım (ECHO) tarafından finansal destekleriyle yeni başlattığı çalışması olan “Türkiye'de Kırsalda Yaşayanların ve Göçmenlerin Sağlık ve Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılması Projesi”’nin ilk çalıştayı 1 Şubat 2019’da Ankara’da yapıldı.


Reza Kasrai, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO)

Seçilmiş 5 ilde hayata geçmesi planlan “Türkiye'de Kırsalda Yaşayanların ve Göçmenlerin Sağlık ve Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılması Projesi”’nin amacı, kırsalda yaşayan yerel halk ve göçmenlerin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak tam bir iyilik halinde olmalarının sağlanması, bu sağlık hizmetlerinin herkes için daha ulaşılabilir olması ve bu hizmetlere yönelik talebin artırılmasına yönelik çalışmayı hedeflemektedir.

Mobil sağlık araçları ile mevsimlik tarım işçileri ve ailelerini de içeren kırsalda yaşayan göçmenlere ve ailelerine, doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanıve tercümandan oluşan sağlık ekibiyle temel sağlık hizmetlerinin ulaştırılması planlanmaktadır.


Nazlı Moral Uydu, UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, İnsani Yardım Program Bölge Yöneticisi

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, İnsani Yardım Program Bölge Yöneticisi, Nazlı Moral Uydu, projenin tanıtımı için yaptığı sunumda “UNFPA, Sağlık Bakanlığı işbirliği ile toplam beş ilde, mobil hizmet birimleri aracılığı ile kırsalda yerel ve mülteci nüfusun sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için geliştirilen bu proje sayesinde, sağlık hizmetlerine ulaşamayanlara mobil servis araçlarıyla them sağlık hizmetlerini bu kitleye ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.


Dr. Murat Türkyılmaz, T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kanser Dairesi Başkanı ve Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitimi Dairesi Başkanlık Temsilcisi 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kanser Dairesi Başkanı ve Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitimi Dairesi Başkanlık temsilcisi Dr. Murat Türkyılmaz,  çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, “Kendi vatandaşlarımıza hangi sağlık hizmetlerini veriyorsak, krizden etkilenen göçmen nüfusuna da aynı hizmetleri veriyoruz” dedi ve sağlık hizmetlerinin kırsalda yaşayan nüfusu ulaştırılmasının önemine vurgu yaptı.


Prof. Dr. Zeynep Şimşek, Bilgi Üniversitesi

Mevsimlik tarım işçileri konusundaki çalışmalarda uzman olan Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeynep Şimşek, projenin önemi hakkında şunları söyledi, “Tarım, yaşamın devamının ön koşulu. Tarım olmasa sanayi de olmaz, kalkınma da olmaz. Bu kalkınmayı başarıyla sağlamak için kırsalda yaşayanların sağlık servislerine ulaşabilmesi için hizmet sunucularının davranış değişikliği yapması gerekiyor. Kırsal nüfusun temel sağlık bilgisine çok ihtiyacı var. Sık görülen sağlık sorunlarını engellemek için önleyici hizmetlerin kırsalda yaşayanlara ulaştırılması gerekli. Kırsalda yaşayan nüfusun sağlık hizmetlerine ulaşmasını beklemek yerine, sağlık hizmetlerinin onlara götürülmesi hayati önem taşıyor” dedi.

1 Şubat 2019’da Ankara’da yapılan çalıştaya, bazı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıkları, Göç Sağlığı, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim, Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlıkları Temsilcileri, , bazı illerden İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlıkları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,  Avrupa Birliği Delegasyonu, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım (ECHO), IOM Türkiye, Kırkayak Kültür Derneği, Dünya Doktorları (MDM) Türkiye, Kalkınma Atölyesi, temsilcileri ve konusunda uzman akademisyenler katıldı.

 


UNFPA , Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1969 yılında kuruldu ve dünya çapında nüfus konusunda uluslararası finansmana sahip en büyük yardım kaynağı olan UNFPA, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen politikalar ve stratejiler oluşturulması konularında 150’yi aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. Çalışmalarına proje temelli olarak başlayan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1971 yılından bugüne Türkiye’de; üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi; kalkınmayla ilgili verilerin toplanması, kullanımı ve yaygınlaştırılmasının artırılması, ve insani yardım konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede ilk Ülke Programı 1988 yılından 1992’ye kadar sürmüş, şu anda ise Altıncı Ülke Programı (2016-2020) yürütülmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalışır. UNFPA, bu hedefe ulaşabilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SKH) özellikle 5 tanesine yoğunlaşmıştır: 

SKH 3: Sağlıklı Bireyler, 

SKH 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,

SKH 10: Eşitsizliklerin Azaltılması,

SKH 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar,

SKH 17: Hedefler için Ortaklıklar

UNFPA , Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Sosyal Medya Hesapları:

Facebook: UNFPA.Turkey  Twitter: UNFPATurkey  Instagram: unfpa_turkey  YouTube: UNFPATurkey