You are here

06/04/2021

Mevsimlik tarım işçisi bir kadın ve sahada onun gibi binlercesine destek olmaya çalışan bir sağlık çalışanı…

Bakın yolları nasıl kesişti, hayatları nasıl değişti?

Cevahir ve Selma’nın bir gününe tanıklık edin!

#KimseyiGerideBırakma

06/04/2021

A woman working as a seasonal agricultural worker, and a health worker who tried to support thousands of them in the field…

See how their paths crossed and lives changed...

Witness Cevahir and Selma’s one day!

#LeaveNoOneBehind

06/04/2021

Sibel, Sevgi, Hülya, Asmaa ve Tülin…

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalan sayısız kadından yalnızca beşi…

Onların hikayesi, #İstanbulSözleşmesi​’nin neden gerekli olduğunun ilk ağızdan yanıtı.

Size, Türkiye’deki kadına yönelik şiddet gerçeğini, kendi deneyimleri üzerinden anlatacaklar… 

06/04/2021

Sibel, Sevgi, Hülya, Asmaa and Tülin...

They are only five among several women facing gender based violence...

Their stories demonstrate firsthand why we need the #IstanbulConvention.

They will tell the reality of violence against women in Turkey via their own experiences…

08/03/2021

8 Mart Dünya Kadınlar Günü​'nün bu yılki teması; Kadın Liderliği.

Sevgili sözcülerimiz Songül Öden ve Edis Görgülü'ye sorduk;

- Sizin kadın lideriniz kim? Neden?

- Dünyanın neden daha çok kadın lidere ihtiyacı var?

- Daha çok kadın lider için dünyanın neye ihtiyacı var?

- Kadınlar Günü mesajınız ne?

Yanıtlarını mutlaka duymalısınız!

08/03/2021

This year’s theme of the International Womens' Day​ is; Women in Leadership.

We asked our spokespersons Songül Öden and Edis Görgülü;

- Who is your woman leader? Why?

- Why do we need more women leaders?

- What does the world need for more women leader?

- What is your Women's Day message?

Hear their answers!

22/02/2021

Yüzbinlerce mevsimlik tarım işçisi ve göçmen kırsalda, çadırlarda sürdürüyor yaşamını... Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk, hepsi için koşullar zorlu... Yaşamak için de çalışmak için de... Sağlık ve koruma hizmetlerine erişimleri kısıtlı. COVID19 her şeyi daha da zorlaştırdı. UNFPA olarak yanlarındayız. Türkiye’nin en ücra köylerine bile ulaşan mobil hizmet ekiplerimiz, kırsalda yaşayanların hayatına bakın nasıl dokunuyor.

İş birliği için Sağlık Bakanlığı'na, finansal desteği için Avrupa Birliği İnsani Yardım'a teşekkürler.

22/02/2021

Hundreds of thousands of seasonal agricultural workers and migrants live in the tent settlements, in rural areas... Life conditions are difficult for all, women, men, youth, elderly, children... Both to live and to work... They have limited access to health and protection services. COVID19 has made things even more difficult. As UNFPA, we are with them. See how our mobile service teams that reach to Turkey's most remote villages, touch the lives of those who live in rural .Thanks to Ministry of Health for their cooperation and EU Humanitarian Aid for their financial support.

26/01/2021

Ali Rüstüm ve ailesi ambulansla giriş yaptı Türkiye’ye ilk kez. Oğlu Ahmet bir hava saldırısında yaralandı. Hem göç hem de tedavi sürecinde zor zamanlar geçirdiler...

Avrupa Birliği İnsani Yardım desteğiyle UNFPA tarafından yürütülen Erkek ve Oğlan Çocukları Projesi kapsamında cinsel ve/veya toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalan ya da risk altındaki mülteci erkek ve oğlan çocuklarına sağlanan psikososyal destek ve hukuki danışmanlık hizmetleri sayesinde, şimdi çok daha iyi hissediyorlar.

#KimseyiGerideBırakma

26/01/2021

Ali Rüstüm and his family entered Turkey in an ambulance for the first time. His son Ahmet was wounded in an air attack. They had difficult times in both migration and treatment processes...

Thanks to UNFPA’s Men and Boys project, supported by European Union Humanitarian Aid, which provides psychosocial support and legal counselling to refugee men and boys who are exposed to and/or at risk of sexual/gender-based violence, they now feel much better.

#LeaveNoOneBehind

Pages