Buradasınız

Yeni çıkanlar

Belediyeler için Kadın Sığınmaevi, Kadın Danışma Merkezi ve Şiddet Başvuru Hattı Uygulama Rehberi

Yayınlar

Belediyeler için Kadın Sığınmaevi, Kadın Danışma Merkezi ve Şiddet Başvuru Hattı Uygulama Rehberi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun teknik, Avrupa Birliği’nin mali destekleriyle yürütülen Kadın Sığınmaevleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Tamamını gözden geçir

Sığınmaevi ve Danışma Merkezi Çalışanları için Mağdurlarla İletişim, Danışmanlık ve Kriz Yönetimi Rehberi

Yayınlar

Sığınmaevi ve Danışma Merkezi Çalışanları için Mağdurlarla İletişim, Danışmanlık ve Kriz Yönetimi Rehberi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun teknik, Avrupa Birliği’nin mali destekleriyle yürütülen Kadın Sığınmaevleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Tamamını gözden geçir

Kadın Sığınmaevi Modelleri

Yayınlar

 Kadın Sığınmaevi Modelleri Türkiye ve Çeşitli Ülke Uygulamaları İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun teknik, Avrupa Birliği’nin mali destekleriyle yürütülen Kadın Sığınmaevleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Tamamını gözden geçir

Belediyeler İçin Toplumsal Cinsiyet, Aile içi şiddet ve Hukuk Eğitim Rehberi

Yayınlar

Belediyeler İçin Toplumsal Cinsiyet, Aile içi şiddet ve Hukuk Eğitim Rehberi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun teknik, Avrupa Birliği’nin mali destekleriyle yürütülen Kadın Sığınmaevleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Tamamını gözden geçir

Kentsel Tasarım Öğrenci Yarışması

Yayınlar

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP); ulusal ve yerel düzeyde eşitliğin gerçekleşmesine uygun ortam yaratılması, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik yerel hizmet modellerinin oluş- turulması, halkın kadın ve kız çocuklarının hakları konusunda bilgilendirilmesi yoluyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. BMOP'un hedef kitlesi ulusal düzeydeki karar alıcılarının yanı sıra İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'daki yerel karar alıcılar, sivil toplum kuruluşları ve belde halkıdır. BMOP, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için karar alma mekanizmaları ve süreçlerinde kadınların temsili ve katılımı, eğitim, sağlık, istihdam, kadına karşı şiddetle mücadele, yerel hizmet, kentsel mekanların planlanması ve tasarımı ve benzeri konularda ulusal ve yerel düzeyde çok sayıda etkinlik gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda BMOP, toplumsal ve mesleki farkındalığın artırılması ve yerel yönetimlere örnek oluşturmayı amaçlayan, kadınların toplumsal yaşama katılımını kolaylaştıran ve tüm kentlilerin farklılaşan ihtiyaçlarına duyarlı kamusal mekânların oluşturulmasına yönelik, tek kademeli ve ulusal Kadın Dostu Mekanlar Kentsel Tasarım Öğrenci Yarışmasını düzenlemiştir. 

Tamamını gözden geçir

Kadin dostu kentler 2010

Yayınlar

İnsanlara en yakın yönetişim katmanı olan yerel ve bölgesel yönetimler, eşitsizliklerin sürmesi ve artmasına karşı mücadelede ve gerçek manada eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesinde en uygun noktayı temsil etmektedirler. Bu yönetim yapıları, sahip oldukları yetkinlikler ve farklı aktörlerle kuracakları işbirliğiyle, kadın erkek eşitliği lehine somut eylemler gerçekleştirebilirler.

Tamamını gözden geçir

Kadin dostu yerlesimlere dogru 2009

Yayınlar

Bakanlığımız, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasını toplumsal adaletin olmazsa olmaz bir şartı olarak görmekte ve kadınlarımızın, erkeklerle birlikte, her alanda toplumsal yaşama katılımını temel bir hedef olarak benimsemektedir. Kadın erkek ayırımı gözetmeksizin, insanımızın hayatını kolaylaştırmak, içinde yaşadığı toplumdan memnun ve mutlu olmasını sağlamak önem arz etmektedir

Tamamını gözden geçir

Türkiye'de Ensest Sorununu Anlamak

Yayınlar

"Ensest yol açtığı sosyal sonuçların yanısıra, bir cinsel şiddet olgusu olarak, kısa, orta ve uzun vadede üreme sağlığı açısından birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. Bu sağlık problemleri başta üreme organları olmak üzere yaralanma ve kanamalar, azalmış cinsel istek, cinsel ilişkide ağrı, cinsel işlev bozuklukları, HIV/AIDS, hepatit gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, üriner sistem enfeksiyonları, istenmeyen gebelikler, sağlıksız düşükler ve istenmeyen doğumlar gibi fiziksel sağlık sorunları ile depresyon, post-travmatik stres bozukluğu, intihar düşünceleri, sigara, alkol ve madde kullanma gibi ruhsal sağlık bozuklukları şeklinde özetlenebilir."

Tamamını gözden geçir

Mor sertifika programi 2009

Yayınlar

Sabancı Üniversitesi 2007 yılı Nisan ayında, Birleşmiş Milletler, İçişleri Bakanlığı ve Sabancı Vakfı’nın İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da yürütmekte olduğu bir toplumsal kalkınma ve insani gelişim projesi olan Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı’na katılmıştır. Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında Sabancı Üniversitesi, eğitim kurumlarında cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması ve kadınların ve kız çocukları- nın insan hakları konusunda bilgilendirilmesi için Mor Sertifika Programı’nı oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur.

Tamamını gözden geçir

Hibe kitapcigi 2008

Yayınlar

Hibe kitapcigi 2008

Tamamını gözden geçir

Sayfalar