Buradasınız

Karşılanmamış aile planlaması ihtiyacını herkes için sıfıra indirmek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) ana hedeflerinden (TÜİK, 2020) ve Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nın 25.yılında (ICPD+25) düzenlenen Nairobi Zirvesinin temel kararlarından biridir (ICPD25, 2019). Aile planlaması ihtiyacını özelikle modern yöntemlerle karşılamak önceki yıllarda da uluslararası hedefler arasında yer almıştır. 2012 Londra Aile Planlaması Zirvesinde, 2020 yılına kadar üreme çağındaki 120 milyon kadına daha gebeliği önleyici modern yöntemlerin sağlanması hedeflenmiştir (Moazzam vd, 2013). Bu çalışma, küresel ve yerel hedefler, durum ve riskler ışığında Türkiye’deki karşılanmamış aile planlaması ihtiyacına ilişkin verilere dayalı bir analiz sunuyor.