Nasıl bir kentte yaşamalıyız?

Sayfa sayısı: 13

Yayın tarihi: 2016

Yazar: UNFPA

Kentli haklarının yaíama geçirilmesinde üç temel süreç önemlidir: 1. Yerel Demokrasi ve Kentsel Politikaların Oluíturulması 2. Yönetimlerarası ñíbirliði 3. Kentli Katılımı