Kentli haklari el kitabi 1

Sayfa sayısı: 15

Yayın tarihi: 2016

Yazar: UNFPA

íbirliði: Kentlerin çeíitli sorunlarını yakından anlamak ve yerel halkı karar verme süreçlerine katmak; Dayanıíma: Merkez ile yerel arasındaki baðlantıyı sað- lamak açısından önemlidir.