Kentli haklari el kitabi 1

No. of pages: 15

Publication date: 2016

Author: UNFPA

íbirliði: Kentlerin çeíitli sorunlarını yakından anlamak ve yerel halkı karar verme süreçlerine katmak; Dayanıíma: Merkez ile yerel arasındaki baðlantıyı sað- lamak açısından önemlidir.