Buradasınız

19 Haziran 2019, Ankara - UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Sağlık Bakanlığındaki ilgili bölüm başkanları, “Türkiye’nin Seçilmiş İllerinde Kırsalda Yaşayanların, Göçmenlerin Sağlık ve Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Arttırılması Projesi ” kapsamında ortak bir çalıştay için işbirliği yaptı. Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü (ECHO). Proje, Türkiye'nin beş ilinin kırsal kesimlerinde yaşayan insanların ve mültecilerin sağlık ihtiyaçlarına, mobil servis birimleri aracılığıyla acil müdahale sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Çalıştay, beklentileri ve proje kapsamındaki sonraki adımları netleştirmeyi amaçlayan UNFPA temsilcilerinin, Türkiye’de uygulanan İnsani Yardım Programının genel hatlarını çizmesiyle başladı.

Ardından Türkiye’nin Seçilmiş İllerinde Kırsalda Yaşayanların, Göçmenlerin Sağlık ve Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Arttırılması Projesinin” kapsam, hedeflerini ve uygulama planını içeren bir sunum yapılarak projenin uygulanmasında hangi aşamada olunduğu tüm katılımcılarla paylaşıldı.

Projenin hedef grubunun ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması amacıyla Suriye’de kriz öncesi döneme ait sağlık göstergelerini yansıtan kısa bir literatür taraması da sunularak söz konusu grup için mobil hizmetlerin neden elzem olduğu vurgulandı ve tartışmaların bu bilgiler ışığında yapılması sağlandı.

   

Ardından Projenin Teknik Danışmanı tarafından, projenin temel bileşenlerinden birini oluşturacak olan Uygulama Rehberinin Çerçevesinin belirlenmesine dair mevcut planlamalar katılımcılarla paylaşılarak onların bu sürece yönelik geri bildirimleri istendi.

 

Çalıştay, projenin genel hatları üzerine tartışmalar ve uzlaşı sağlanan eylem maddeleri üzerine devam etti. Saha ekiplerinin mesleki yönelimini, uygulama kılavuzunun tasarımı ve projenin koruma göstergelerini bu eylemlerden bazıları.

 

Tüm katılımcılar, ilgili birimleri bir araya getiren ve proje hedefleri hakkında ortak bir anlayış geliştirmeye hizmet eden çalıştayın organizasyonuna memnuniyetlerini ifade ettiler. Çalıştayda varılan sonuçlar, "Kırsalda Yaşayanların, Göçmenlerin Sağlık ve Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Arttırılması Projesi" kapsamında işe alınacak saha personelinin Standart İşletim Prosedürlerini geliştirmek için kullanılacaktır.