Buradasınız

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA, COVID-19 salgınının sürmesinin kadın sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri olacağını öngörüyor.

- 47 milyondan fazla kadın modern gebelik önleyici yöntemlere erişemeyebilir, bunun sonucunda önümüzdeki aylar içinde 7 milyon istenmeyen gebelik meydana gelebilir.
- Karantinanın 6 ay sürmesi durumunda şu anki sayıya ek olarak 31 milyon toplumsal cinsiyete dayalı şiddet vakası daha ortaya çıkabilir.
- COVID-19 nedeniyle aksayan mücadeleler sonucunda 2020-2030 yılları arasında halihazırdaki hesaplamalara ek olarak 13 milyon çocuk yaşta evlilik olabilir.

New York, ABD, 28 Nisan 2020 - UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun yayımladığı verilere göre, COVID-19 salgını devam ettiği sürece, kadınların aile planlaması hizmetlerine erişimi daha da zorlaşabilir, istenmeyen gebelikler artabilir, başta toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olmak üzere, kadınlara yönelik birçok zararlı uygulamada önümüzdeki dönemde milyonlarca vakalık artışlar yaşanabilir.

Araştırma, COVID-19'un kadınlar için ortaya çıkardığı birçok sorunu gözler önüne seriyor. COVID-19 salgını sağlık hizmetlerinde aşırı yüklenmeye, bazı birimlerinin kapanmasına veya kısıtlı hizmet vermesine dolayısıyla da birçok bireyin sağlık kontrollerini olası bir COVID-19 enfeksiyonundan endişelenmeleri nedeniyle ertelemesine neden oluyor. Küresel tedarik zincirlerinin bozulması gebeliği önleyici ürünlere ve hizmetlere ulaşımda da problemlere neden olabiliyor. Ayrıca kadınların ev içinde geçirdikleri sürenin artmasıyla beraber toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin de artması bekleniyor.

UNFPA Yönetici Direktörü Natalia Kanem: "Yeni veriler, COVID19'un kadınlar ve kız çocukları üzerinde çok yakında ortaya çıkabilecek küresel yıkıcı etkileri olduğunu gösteriyor. Salgın eşitsizlikleri derinleştiriyor; milyonlarca kadın ve kız çocuğu aile planlaması hizmetlerine olan erişimlerini, kendi bedenleri ve sağlıkları üzerindeki söz haklarını yitirme riskiyle karşı karşıya. Kadınların üreme sağlığı ve hakları ne pahasına olursa olsun korunmalıdır. Hizmetler sürdürülmeli, gerekli ihtiyaçlar karşılanlamı, kırılgan gruplar korunarak desteklenmelidir.”

KİLİT ÖNGÖRÜLER:
● 114 alt ve orta gelirli ülkeden toplam 47 milyon kadın modern gebeliği önleyici yöntemlere erişimini yitirebilir. Karantinanın 6 ay sürmesi ve sağlık hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşanması durumu, fazladan 7 milyon istenmeyen gebelik vakası ile sonuçlanabilir. Karantinanın devam ettiği her 3 ay için ek olarak 2 milyon kadın modern gebeliği önleyici yöntemlere erişimi engellenebilir.
● Karantinanın 6 ay sürmesi durumunda halihazırdaki sayıya ek olarak 31 milyon toplumsal cinsiyete dayalı yeni şiddet vakasının ortaya çıkması bekleniyor. Karantinanın devam ettiği her 3 ay için ek olarak 15 milyon toplumsal cinsiyete dayalı şiddet vakası öngörülüyor.
● Kadın sünnetini önleme programlarında yaşanan COVID-19 nedenli aksaklıklar nedeniyle, önümüzdeki on yıl içerisinde 2 milyon önlenebilir kadın sünneti vakası yaşanabilir.
● COVID-19 salgını, çocuk yaşta evlilikleri durdurmak için yürütülen çalışmaları da aksatıyor. Sadece salgın sebebiyle 2020-2030 yılları arasında 13 milyon çocuk yaşta evlilik gerçekleşebilir.

UNFPA, üreme çağındaki kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi ve özellikle halk sağlığı ile ilgili acil durumlarda bu ihtiyaçların anında giderilebilmesi amacıyla hükümetlerle ve ortaklarıyla işbirliği içinde çalışıyor. Önceliklerimiz; halk sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi, sağlık çalışanlarını koruyacak temel ihtiyaçların tedarik edilmesi; cinsel sağlık, üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme hizmetlerine erişimin sağlanması ile risk iletişiminin ve toplumsal katılımın teşvik edilmesidir.

UNFPA’in bu çalışması, Avenir Health, John Hopkins Üniversitesi (ABD) ve Vicrotia Üniversitesi'nin (Avustralya) katkılarıyla gerçekleştirildi. Çalışmadaki projeksiyonlar UNFPA'in son araştırması neticesinde ortaya konulan 2030 kurumsal hedefleri baz alınarak yapıldı. Her bir ölçüm için araştırmacılar COVID-19'un doğrudan etkilerini göz önünde bulundurarak, küresel önleme programlarında salgın sebebiyle yaşanan aksamaları da hesaba kattılar.
● UNFPA'in Küresel COVID-19 müdahale planına da buradan ulaşabilirsiniz.

UNFPA Hakkında
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabileceği bir dünya için çalışıyor. UNFPA, gelişmekte olan ülkelerde ve insani acil durumlarda kadınların aile planlamasına erişimini sağlamak, anne ölümlerine son vermek, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, cinsel şiddet, çocuk yaşta evlilikler gibi kadınlara ve gençlere yönelik zararlı uygulamaları engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha fazla bilgi ve haber talepleri için:
Zeynep ATILGAN ÖZGENÇ - UNFPA Türkiye İletişim Sorumlusu
atilganozgenc@unfpa.org, +905552303829