Buradasınız

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Raporu 2017, Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 2030’un  uygulamaya geçmesinin ikinci yılında ilerlemenin bir değerlendirmesidir. Bu raporda, elde edilen gelişmelerin altı çizilirken, aynı zamanda dünyanın karşılaştığı zorluklar da tanımlanır ve bu engellerin aşılıp, belirlenen hedeflere 2030’a kadar kimsenin arkada bırakılmadan ulaşılması amaçlanmıştır.

Hedef 3: Sağlıklı Bireyler

Son 15 yılda, üreme, anne, ve çocuk sağlığı konularında gözle görülür ilerleme sağlanmıştır. Bulaşıcı hastalıklardan ölümlerde azalma kaydedilmiştir. Bulaşıcı olmayan hastalıklardan temelli erken ölümlerde de azalma eğilimi gözlemlenmiştir. Tıbbi araştırmalar ve gelişmekte olan ülkelerdeki temel sağlık hizmetleri için finansal kaynakların artırılması sayesinde tedavilerin yaygınlaştırılması ve aşılama ile hastalıkların elimine edilmesi ve kontrol altına alınması sağlanmış olup, anne sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerinin kalitesi ve erişimi de artırılmıştır. Yine de, 2030 hedeflerine ulaşabilmek için, bu tıbbi müdahalelerinin özellikle hastalıkların daha yaygın olduğu bölgelerde genişletilerek devam etmesi gerekmektedir.

Hedef 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Son 10 yılda, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konularında ilerlemeler kaydedilmiştir. Tüm eğitim seviyelerine kadınların kaydolma oranlarında yükselme gözlemlenmiş olmasına rağmen, bazı bölge ve ülkelerde toplumsal cinsiyet temelli oran dengesizlikleri de dikkat çekmiştir. Cinsel ve üreme sağlığı ile üreme hakları konularında ilerleme olmuştur. Ergen yaş gebeliklerinde düşüş olmuştur. Ancak, küresel olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusu hala gözlemlenmektedir. Bu eşitsizlik, kadın ve kızların temel hak ve fırsatlara erişmesini engellemektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konularında çok daha ciddi çalışmalar yapılmasına ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen bu çalışmalar, yasal çerçevelerin oluşturularak, derinlere nüfuz etmiş ataerkil tutumlar ve ilgili sosyal normlardan kaynaklanan toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı çabaların devam ettirilmesinden oluşur. 

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Raporu 2017 (İngilizce)https://unstats.un.org/sdgs/report/2017