Haber

Okullarda Ergenlik ve Ergen Sağlığı Eğitimi

26 Aralık 2017

26 Aralık 2017, Ankara -  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, "Okulda Ergenlik ve Ergen Sağlığı Eğitimi İstişare Toplantısı'nı" ortak bir çalışma ile Ankara’da 26 Aralık 2017 tarihinde düzenledi.

Toplantının amacı, okullarda ergenlik eğitimi müfredatının geliştirilmesi ve psikolojik danışman ve rehberlerin (PDR) okullarda sunduğu hizmetin geliştirilmesi için hizmet sunucuların ergen sağlığı ve üreme sağlığı konusunda güçlendirilmelidir.

Toplantının açılış konuşmasında söz alan, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan "Ergenlerin ve gençlerin gelişim ve üreme sağlığı konusunda bilgi ihtiyaçlarını giderebilecekleri ve sorularını sorabilecekleri bir yetişkin ya da aile ortamı genellikle yok. Okul sistemi de zaman zaman sınırlı bilgi sunabilmekte, gençlerin bilgi ihtiyaçları yeterince karşılanmamaktadır. Ergen sağlığı eğitiminin amacı gençlerin fiziksel, ruhsal gelişim ve üreme sağlığı ilgili, bilinçli, sağlıklı ve saygılı seçimler ve davranışlar yapmaları için bilgi, beceri kazandırmak ve kapsamlı, yaşam becerileri eğitimi almalarını sağlamaktır. Bugün bu çalışmalar kapsamında Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ile birlikte çok sektörlü ve paydaşlı bir yaklaşım anlayışı bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sizlerin değerli katkıları ile ergen sağlığı alanında özellikle zamanında ve doğru bilgiye erişim konusunda birlikte atabileceğimiz adımları ve sürdürülebilir uygulamaları geliştirmek üzere çalışmayı ön görüyoruz. Bu nedenle bugün ve sonrasında değerli katkı ve katılımlarınızla geliştirilecek öneri ve müdahleler bu alanda çok önemli bir ihtiyacın karşılanmasına öncülük edecektir" dedi.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ayşe Akın, açılış konuşmasında "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle yaptığımız çalışmalarla birebir örtüşüyor. Ergenlik dönemi kendine has özellikleri ve sorunları olan kendine has bir dönem. Ergen bu dönemde baş etmek durumunda kaldığı riskle karşı karşıya kalıyor. Hızlı değişimler yaşıyor. Hem sorunlar hem bu değişim sürecinde ergen çoğu zaman yalnız kalıyor. Bu kritik dönemde ergenlerin bizlerin desteğine ihtiyacı var. Ergenler bu kritik dönemlerinde destek alması, hepimizn geleceği için olumlu roller oynayacaktır. Bugün yaptığımız toplantıda olduğu gibi bir çok farklı kurumların temsilcilerinin bir araya geldiği, stk’ların ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu gibi uluslararası organizasyonların desteği ile yapacağımız çalışmalarda başarısız olmamız söz konusu değil" dedi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya, toplantının panel kısmında yaptığı konuşmada, "Sayıları giderek artan ve nüfusun önemli bir grubunu oluşturan ergenlere sunulan sağlık bilgisi, danışmanlık ve sağlık hizmet birimleri yeterli değil. Okullarda yaşa uygun yapılandırılmış ergen sağlığı eğitimi ve genç dostu yaklaşım ile sunulan danışmanlık ve sağlık hizmetleri önceliklidir. Türkiye’de okul sağlık eğitimi konusuna baktığımızda 1992 yılına kadar, okullarda üreme sağlığı  konulara yer verilmezken, ilk defa 1992 yılında, 6. sınıf Fen Bilgisi eğitiminde, ergenlikte fiziksel değişim, bu dönemde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları işlenmiştir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) 2001 – 2005 yılları arasında verdiği destekle, Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynağı Geliştirme Vakfı tarafından “Ergenlerin Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi” projesi yürütülmüştür. Projede, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ergen sağlığını geliştirmesi hedeflenmiş, proje bilim kurulu, ilköğretim programında ergenlere yönelik genel olarak sağlık özel olarak da üreme sağlığından hangi konularının işleneceği belirlenmiştir.” dedi. 

Panelde söz alan bir diğer kişi de Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’ndan Nurcan Müftüoğlu oldu. Müftüoğlu, yaptığı sunumunda, gençlerin, ergenlik dönemlerinde cinsellikle ilgili bilgileri, aileleriyle konuşmak yerine, arkadaşlarından öğrendiğini, ailelerin, cinsellikle ilgili konuları tatışmak istemediğini, bu konunun ayıp olarak görüldüğünü söyledi. Sunumunda Müftüoğlu, gençlerin yetişkinler tarafından kontrol altında tutulması yerine, ergenlere özel olarak verilen cinsel sağlık eğitimleriyle, gençlerin kendi kontrol mekanizmalarını geliştirmesinin mümkün olduğundan bahsetti.

Panellerin ardından, katılımcılar oluşturulan gruplara dahil olarak ‘eğitim ortamında ergenlerin sosyal ve duygusal becerilerinin desteklenmesi’, ‘okul ortamında ergen sağlığının desteklenmesi’, ‘çocuk hakları temelli ergen sağlığı yaklaşımı’ ve ‘ergenlerin sağlık eğitimi için uygulama yaklaşımları’ başlıkları üzerine tartıştılar.

Sonuç olarak çalışma grupları ilgili paydaşlarla paylaşmak üzere; somut öneriler ve aktiviteler konusunda somut adımlar ve raporları ortaya koymuştur.


Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1969 yılında kuruldu ve dünya çapında nüfus konusunda uluslararası finansmana sahip en büyük yardım kaynağı olan UNFPA, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen politikalar ve stratejiler oluşturulması konularında 150’yi aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. Çalışmalarına proje temelli olarak başlayan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1971 yılından bugüne Türkiye’de; üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi; kalkınmayla ilgili verilerin toplanması, kullanımı ve yaygınlaştırılmasının artırılması, ve insani yardım konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede ilk Ülke Programı 1988 yılından 1992’ye kadar sürmüş, şu anda ise Altıncı Ülke Programı (2016-2020) yürütülmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalışır. UNFPA, bu hedefe ulaşabilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SKH) özellikle 4 tanesine yoğunlaşmıştır; SKH 3:Sağlıklı Bireyler, SKH 4: Nitelikli Eğitim, SKH 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve son olarak SKH 17: Hedefler için Ortaklıklar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Sosyal Medya Hesapları:

Facebook: UNFPA.Turkey  Twitter: UNFPATurkey  Instagram: unfpa_turkey  YouTube: UNFPATurkey