News

Minimum Başlangıç Hizmet Sunum Paketi- Minimum Initial Service Package (MISP) eğitimi İzmir’de yapıldı.

8 Aralık 2017

4-8 Aralık 2017, İzmir - Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Dokuz Eylül Ünversitesi Halk Sağlığı Anailim Dalı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye ofisi ortaklığında ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) Türkiye Ofisi finansal desteği ile, acil ve afet durumlarında Asgari Temel Hizmetler Paketi (MISP) eğitici eğitimi 4-8 Aralık 2017 tarihlerinde İzmir 'de gerçekleşti.

Minimum Başlangıç Hizmet Sunum Paketi (MISP), acil ve afet durumlarında anne ve bebek ölümlerinin azaltılması, toplumsal cinsiyete yönelik şiddetin ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesi amacını taşımaktadır. İzmir’de düzenlenen 5 günlük eğitime, 17 üniversitenin Halk Sağlığı Anabilim Dalları’ndan toplam 30 akademisyen uygulamalı eğitici eğitimine katıldı.

Bu eğitimin amacı, Üniversite eğitim programlarında uluslararası bir standart olarak görülen ve Kurumlararası İzleme Komitesi (Interagency Steering Committee) tarafından hazırlanmış ve Türkiye şartlarına uyarlanmış olan Minimum Başlangıç Hizmet Sunum Paketi’NİN üniversitelerin halk sağlığı bölümleri, HASUDER ve ebelik/hemşirelik bölümleriNDE eğitim programlarına dahil edilmesidir.

Bu eğitime katılan akademisyenler, aşağıdaki konularda yetkinlik kazanmışlardır;

  1. Kriz durumlarında cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konularının desteklenebilmesi,
  2. Minimum Başlangıç Hizmet Sunum Paketi’nde (MISP) sağlanan temel kavramlar ve tekniklerin uygulanabilmesi,
  3. Minimum Başlangıç Hizmet Sunum Paketi’nin (MISP) uygulanmasına yönelik koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi,
  4. Kurumlar arasındaki kriz durumlarında acil durum ve gelişmeye yönelik sektörler arası iletişim ve işbirliğinin güçlendirilebilmesi,
  5. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konularında mezuniyet öncesi halk sağlığı eğitim programlarına dahil etmek için bir eylem planının hazırlanabilmesi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), konu hakkındaki eksiklerin giderilmesi için Afetlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) İçin Asgari Sağlık Hizmet Paketi (MISP) Eğitim Program çalışmalarına devam edecektir.


Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) hakkında

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1969 yılında kuruldu ve dünya çapında nüfus konusunda uluslararası finansmana sahip en büyük yardım kaynağı olan UNFPA, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen politikalar ve stratejiler oluşturulması konularında 150’yi aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. Çalışmalarına proje temelli olarak başlayan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1971 yılından bugüne Türkiye’de; üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi; kalkınmayla ilgili verilerin toplanması, kullanımı ve yaygınlaştırılmasının artırılması, ve insani yardım konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede ilk Ülke Programı 1988 yılından 1992’ye kadar sürmüş, şu anda ise Altıncı Ülke Programı (2016-2020) yürütülmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalışır. UNFPA, bu hedefe ulaşabilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SDG) özellikle 4 tanesine yoğunlaşmıştır; SDG 3:Sağlıklı Bireyler, SDG 4: Nitelikli Eğitim, SDG 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve son olarak SDG 17: Hedefler için Ortaklıklar. 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Sosyal Medya Hesapları:

Facebook: UNFPA.Turkey  Twitter: UNFPATurkey  Instagram: unfpa_turkey  YouTube: UNFPATurkey