Açıklamalar

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne ilişkin ortak Birleşmiş Milletler Bildirisi

25 Kasım 2018

Birleşmiş Milletler kurumları; UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu ve Birleşmiş Milletler Kadın kurumlarının başkanları, yaptıkları açıklamada şiddete maruz kalanlar, şiddet mağdurları savunucları ve kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin engellenmesi ve ortadan kaldırılması için çalışan kadınların insan hakları savunucuları ile dayanışma çağrısında bulunmaktadır.

Bu yılki Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü kutlamak için, Genel Sekreterin UNiTE Kampanyası, şiddete maruz kalanlar ve şiddet mağdurlarının savunucuları ile kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin engellenmesi ve ortadan kaldırılmasına için çalışan kadın insan hakları savunucuları ile dayanışma çağrısında bulunmaktadır. Görevimiz, sadece onlarla dayanışma içinde olmakla kalmayıp, aynı zamanda kadın ve kız çocuklarının yaşamını ve sağlığını olumsuz yönde etkileyen bu önlenebilir küresel sorunu durdurmak için çözümler bulma ve önlemler alma çabalarımızı da yoğunlaştırmaktır.

Geçen yıl, kadın ve kız çocuklarına uygulanan farklı şiddet biçimlerinin boyutu ve büyüklüğüne dair farkındalık yönünden olağanüstü bir artış olmuştur. Son zamanların en internette hızla yayılan ve güçlü sosyal hareketlerinden biri olan #MeToo kampanyası bu sorunu gündeme getirdi. Bu farkındalık, 2018'de Nobel Barış Ödülü'nün, çatışma durumlarında kadınlara yönelik şiddete son vermek için çalışan iki önemli aktivist olan Nadia Murad ve Denis Mukwege'e verilmesiyle daha da güçlendirilmiştir.

Dünya genelinde kadınların üçte birinden fazlası yaşamlarında bir noktada fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalmıştır. Dahası, araştırmalar, kadına yönelik şiddetin maliyetinin yıllık olarak yıllık gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sine ulaşabileceğini göstermektedir. Bu 1,5 trilyon dolara eşdeğerdir 

Farkındalık yaratmanın ötesinde, hükümetler, özel sektör, sanat camiası, sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve ilgili vatandaşlar bu küresel belayı acilen ele almak için yeni yollar arıyorlar.

20 yıldan uzun bir süredir Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddete Son Verme Güven Fonu, şirket politikası vaatlerini kadın ve kız çocukları için somut faydalara dönüştüren ve uzun vadede şiddetin önlenmesine katkıda bulunan ulusal ve yerel girişimlere yatırım yapmaktatır.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği arasındaki küresel ve çok yıllı bir ortaklık olan “Spotlight Initiative”'in bir parçası olarak, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmek için girişimlerimizin boyutunu ve düzeyini artırmak için farklı ortaklarla çalışıyoruz. Kadına yönelik şiddetin azaltılmasının ve önlenmesinin dönüşümsel olduğunu anlıyoruz: Diğer faydalarının arasında; kadın ve çocukların sağlığını iyileştirmek, HIV ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltmak, ekonomik verimliliği ve eğitim düzeyini artırmak ve ruhsal hastalık ve madde bağımlılığı riskini azaltmak yer almaktadır.  

“Spotlight Initiative” aracılığıyla ajanslarımız, hem şiddetin temel nedenlerini hem de en acil sonuçlarını ele almak için bir dizi paydaşı harekete geçiriyor. Bu inisiyatif Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi ile uyumlu olarak, hiç kimseyi geride bırakma ilkesini tümüyle bütünleştirir. Spotlight, mevcut iyi uygulamaları ve kanıta dayalı programlamayı da geliştirmenin yanında hızlandırılmış sonuçlar için yeni çözümler de sunacaktır.

Birleşmiş Milletler ailesi, yasal çerçeveleri ve kurumları güçlendirmek, şiddet mağdurlarına yönelik hizmetleri iyileştirmek ve sosyal normlara ve davranışlara meydan okuyarak ve daha geniş toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin üstesinden gelmek suretiyle şiddetin temel nedenlerini ele almak için ortaklarımızla yorulmadan çalışmaktadır.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmek kısa süreli bir çaba değildir. Hepimizin koordineli ve sürekli olarak çaba göstermesini gerektirir. Bu çabaların sonuç verdiğini göstermek, kutladığımız bu günde şiddete maruz kalanlar ve şiddet mağdurlarının savunucuları ile kadın insan hakları savunucuları için en iyi hediyedir.