Açıklamalar

Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi: kriz öncesi, esnası ve sonrası

11 Ekim 2017

Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili UNFPA İcra Müdürü Dr. Natalia Kanem’in UNFPA Açıklaması - 11 Ekim 2017

Kız çocukları bugün pek çok açıdan önceki kuşaklara kıyasla daha iyi bir hayat şansına sahiptir. Refah ve beslenme gelişmekte; çocuk yaşta evlilik ve ergen gebeliği azalmakta ve kadınların eğitime kazandırılması ve işgücüne katılımı artmaktadır. Bununla birlikte, bu ilerlemeler dünya çapında gerçekleşmiyor ve dünyanın pek çok yerinde gittikçe azalıyor. En yoksullar, özellikle kızlar genellikle geride bırakılıyor ve hakları bastırılıyor.

Daha az eğitim alıyorlar, daha az fırsat buluyorlar ve ekonomik olarak daha iyi durumda olan kızlara göre daha az ödeme yapan ve daha fazla risk içeren işler alma ihtimalleri daha yüksek. Onlara yönelik toplumsal güçlerin yanı sıra kızlar, yüksek düzeyde cinsiyete dayalı şiddet, istenmeyen gebelikler ve güvensiz doğumlarla yüzleşmeye devam ediyor. Dört kızdan biri 18 yaşından önce evlenecek ve 15-19 yaşları arasındaki beş ergen kızdan biri doğum yapacak.

Yerleşik cinsiyet eşitsizlikleri yüzünden felaketler ve çatışmalar, kızlar için kötü bir durumu daha da kötüleştirebilir. Hayatta kalmak için mücadele edenler ve aileleri birkaç seçenekle baş başa bırakılıyor, terkedilen kız çocukları kaçakçılık, tecavüz ve cinsel kölelik de dahil olmak üzere çocuk yaşta evliliğe, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı çok daha savunmasız kalıyor. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı için artan risklerin acımasız gerçekliği ve kritik sağlık hizmetlerine erişimin azalması ile karşı karşıya kalıyorlar.

Bu zorluklara rağmen, birçok kız çocuğu, krizlerde bile evlerinde ve topluluklarında kritik bir rol oynamayı başarıyor. Genellikle ailelerine bakan ve sosyal sermayeyi üreten ve hayatta kalmaya ihtiyacı olan topluluklara dayanma gücü veren ağları kuran ilk müdahalecilerdir. Bu nedenle, haklarını, sağlıklarını ve refahlarını korumak ve geliştirmek, krize hazırlıklı olunması, etkili bir tepki ve iyileşme için vazgeçilmez bir unsurdurlar.

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, kızların sağlıklı, güçlü ve dolayısıyla krizler karşısında ve toplumlarının yeniden inşasında daha dayanıklı olmasını sağlamaya çalışmaktadır. UNFPA, genellikle kız çocukları tarafından yönetilen, yaş ve cinsiyete duyarlı, topluluk düzeyinde kız çocuklarının sesini güçlendiren daha kapsayıcı sağlık, eğitim ve güçlendirme programlarının geliştirilmesini desteklemektedir.

Güvenli alanlar yaratmak, cinsel ve üreme sağlığı bilgilerini ve hizmetlerini sunmak, gençlerin liderliğini ve katılımını kolaylaştırmak için biz ve ortaklarımız ergenlik çağındaki kız çocuklarına erişmek, onları dahil etmek ve güçlendirmek için yenilikler yapıyoruz ve onların yalnızca ihtiyaçlarına değil özlemlerine de cevap veriyoruz.

UNFPA'nın dönüşüm hedeflerinin bir parçası olarak, çocuk yaşta evlilik ve kadın sünneti dahil olmak üzere kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmek için ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kız çocuklarının her yerde tüm haklarını kullanmalarını ve potansiyellerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları fırsatları elde etmelerini sağlamak için çalışacağız.

Bugün ve her gün, krizler sırasında ve sonrasında kızların gücünü, kendileri ve toplulukları için daha iyi gelecekler üretmek için destekleyelim.