Haber

Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum

7 Kasım 2018

Diyarbakır 7 Kasım 2018 -Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi’nin insani yardım programı kapsamında yürütücü ortaklarından olan KAMER Vakfı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele, 16 Günlük Aktivizm Kampanyası (25 Kasım - 10 Aralık 2018) öncesinde “Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum Demektir” temalı paneli 7 Kasım 2018 tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştirdi.

 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri’ni kullanan 450 Suriyeli kadınının katılım gösterdiği panel, UNFPA’in yürütücü ortağı KAMER tarafından düzenlendi ve İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA) finansal destekleriyle gerçekleştirildi.

 


Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa

Panelin açılış konuşması yapan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa, “Bugün panele katılan uzmanlardan, kadına yönelik şiddetin neden kaynaklandığı, kadınların şiddetten psikolojik ve fizyolojik olarak nasıl etkilendikleri ve yasaların kadınları korumak adına ne gibi imkanlar sunduğunu ve şiddet mağduru kadınların koruma altına alınabilmesi için ne gibi hizmetlerin olduğunu konusunda değerli bilgiler alacağız. Böyle önemli bir panelin hayata geçmesinde çok değerli katkıları bulunan Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ne, Diyarbakır Valiliği’ne, Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ve tabi ki yürütücü ortağımız KAMER’e ve finansal destekleri için de İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı’na (SIDA) teşekkürlerimi iletmek istiyorum” dedi.

 


KAMER Vakfı, Proje Koordinatörü Ayten Yakut Süngü

KAMER Vakfı adına konuşma yapan Proje Koordinatörü Ayten Yakut Süngü, konuşmasında “Dünyada ve Türkiye’de kadına yönelik şiddet konusu sorun olmaya ve can yakmaya devam etmektedir. Bu bağlamda KAMER Vakfı 1997 yılında kurulmuş olup, o tarihten bu yana Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgerleri’ndeki 23 ilde ve ilçelerinde kadının insan hakları alanında çalışmalar yürütmektedir. 2017 yılından bu yana KAMER Vakfı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığında sığınmacı kadın ve kız çocukları için güvenli alanlar projesi 6 il 7 merkezde yürütülmektedir. Bu proje kapsamında psiko-sosyal, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında destek ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz” dedi ve paneli dinlemek için gelen Kadın Sağlığı Danışma Merkezi yararlanıcı kadınları, şiddet konusunda farklı uzmanlıkları olan panel konuşmacılarının sunumlarını dinlemeye davet etti.

 

Panele konuşması olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Müdürlüklerinin Destek Programları hakkında sunum yapmak üzere, AÇSP İl Müdürlüğü’nden Sosyal Hizmet Uzmanı Rukteye Ateş; Şiddetin Ruhsal ve Bedensel Zararları konulu sunumuyla Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nden Uzman Zehra Kılınç; Kadınları Şiddetten Koruyan Sözleşme, Yasa ve Genelgeler konusundaki sunumuyla İstanbul Barosu Avukatlarından Avukat Berçem Alemdarzade ve Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Dayanakları başlıklı sunumuyla Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden Yrd. Doç. Hidayet Şefkatli Tuksal katıldı.

 


AÇSP İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Uzmanı Rukteye Ateş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Müdürlükleri’nin Destek Programları hakkında sunum yapan, AÇSP İl Müdürlüğü’nden Sosyal Hizmet Uzmanı Rukteye Ateş, bilgilendirmesinde dünyada 1.4 milyon kadının, şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi ve her 3 kadından birinin şiddetin bir türüne maruz kaldığına vurgu yaptı.

 


Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Uzman Zehra Kılınç

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nden Uzman Zehra Kılınç, Şiddetin Ruhsal ve Bedensel Zararları konulu sunumunda şiddetin türlerini tanıttı ve 18 yaş altında yapılan her evliliğin şiddetin bir türü olduğunu söyledi. Kılınç, sunumunda, şiddet mağduru kadınların psikolojik ihtiyaçları üzerine de bilgilendirme yaptı.

 


İstanbul Barosu, Avukat Berçem Alemdarzade

Panelin bir diğer konuşmacısı olan İstanbul Barosu Avukatlarından Avukat Berçem Alemdarzade, Kadınları Şiddetten Koruyan Sözleşme, Yasa ve Genelgeler konulu bir sunum yaptı. Şiddet mağduru kadınların yasal haklarına değinen Avukat Alemdarzade, 18 yaş altında yapılan evliliklerin Türk yasalarına göre bir suç sayıldığını ve 18 yaş altında yapılan evliliklerin ruh ve beden sağlığı açısından da ciddi sakıncaları olduğu konusuna bir kez daha vurgu yaptı.

 


Kırıkkale Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Yrd. Doç. Hidayet Şefkatli Tuksal

Panelin son konuşmacası olan Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden Yrd. Doç. Hidayet Şefkatli Tuksal, Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Dayanakları başlıklı bir sunum yaptı. Tuksal sunumunda, “Dinimiz, kadınların erkekler için yaratılmış olduğunu söylemez; ayetlere baktığımızda erkeklerin üstün olduğunu gösterilmediğini görüyoruz, hepimiz kendi hikayemizi yaratmak için geldik. Evlilikte hayat arkadaşı olmak ne demek, o evlilikte sevgi, rahmet, dayanışma yoksa o zaman o evlilik amacına ulaşmamış demektir” dedi ve ekledi “asla, şiddeti dinle meşrulaştırılmasını kabul etmeyin” mesajını paylaştı.

 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye, insani yardım programı kapsamında yürütücü ortaklarıyla birlikte yaptığı çalışmalarla mülteci kadınların güçlenmesi çalışmalarına 17 farklı ilde hizmet veren 35 Kadın Sağlığı Danışma Merkezi ile sağlık servisi veremeye devam ediyor.  

 


Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1969 yılında kuruldu ve dünya çapında nüfus konusunda uluslararası finansmana sahip en büyük yardım kaynağı olan UNFPA, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen politikalar ve stratejiler oluşturulması konularında 150’yi aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. Çalışmalarına proje temelli olarak başlayan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1971 yılından bugüne Türkiye’de; üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi; kalkınmayla ilgili verilerin toplanması, kullanımı ve yaygınlaştırılmasının artırılması, ve insani yardım konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede ilk Ülke Programı 1988 yılından 1992’ye kadar sürmüş, şu anda ise Altıncı Ülke Programı (2016-2020) yürütülmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalışır. UNFPA, bu hedefe ulaşabilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SKH) özellikle 5 tanesine yoğunlaşmıştır: 

SKH 3: Sağlıklı Bireyler, 

SKH 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,

SKH 10: Eşitsizliklerin Azaltılması,

SKH 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar,

SKH 17: Hedefler için Ortaklıklar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Sosyal Medya Hesapları:

Facebook: UNFPA.Turkey  Twitter: UNFPATurkey  Instagram: unfpa_turkey  YouTube: UNFPATurkey