Haber

Göç ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

9 Temmuz 2018

Göç ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eğitim Serisi’nin yeni bir halkası, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde 9 Temmuz 2018’de başladı. Yeni tematik alanını Göç olarak seçildiği için, göç konusu üzerine çalışan kamu kurum personeline yönelik olarak geliştirilen yeni eğitim modülü Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirildi.

Bir haftalık “Demografi Eğitim Serisi ” eğitim programlarının amacı, kamu kurumu çalışanlarının politika geliştirme aşamasında demografik kuramlardan ve veriden daha yaygın olarak yararlanmalarını sağlamaktır. Eğitim serisi programları, kamu kurumlarının kapasitelerini güçlendirmeye katkıda bulunmak amacıyla demografi alanına ilişkin temel bilgi ve farkındalık yaratmayı da amaçlar.

Eğitimin açılışında konuşma yapan Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Banu Ergöçmen, Türkiye’nin en yüksek sayıda uluslararası göçmene ev sahipliği yaptığına vurgu yaparak başladığı konuşmasında, kamu kurumlarının göç üzerine içeriği geliştirilmiş bu bir haftalık eğitimin kurum temsilcilerine değerli katkılar sunacağının altını çizdi. Bu eğitim yoluyla göç konusunda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden tüm kamu kurumlarının alması gereken yükümlülüklere de vurgu yapılacağını söyledi.

Eğitimin serisinin açılışında konuşma yapan bir diğer isim de Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Kalkınma Programı Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya oldu. Konuşmasına Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) kısa tanıtımıyla yapan Dr. Yıldırımkaya, 2011 yılından günümüze Türk Hükümeti ortaklığında Suriyeli mültecilere yönelik yapılan insani yardım çalışmalarına değindi. Göç konusunda çalışma yapan tüm kamu kurumlarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göz önüne alınarak bütüncül bir yaklaşımla insani yardım çalışmalarında daha sağlıklı ve kalıcı sonuçlar alınabileceği vurgusunu da yaptı.

Açılış konuşmasında son sözü Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü öğretim üyesi ve proje koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt aldı. Eryurt, konuşmasında, bu eğitim serisininin, Nüfus Etütleri Enstitüsü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) işbirliği ile mümkün olduğunu söyledi ve ekledi, “Bundan önce 6 adet benzer eğitimler düzenledik, göç konusuna özellikle vurgu yapan bu 2. eğitimimiz oldu. Bu eğitime de özellikle göç konusunda çalışma yapan kamu kurumlarında görev yapanları eğitimimize davet ettik.”

Demografi eğitim serisinin “Göç ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” başlığı altında demografinin üç temel alanından biri olan göç alanına ilişkin kavramlar, teoriler, demografik uygulamalar, politikalar ve mevzuat gibi konular detaylı olarak ele alınarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında işleniyor. Eğitim programında ele alınan konu başlıklarına (eğitim, sağlık, hukuk, insani yardım, istihdam, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi) ilişkin bilgiler farklı göç tanım ve kavramlarıyla uluslararası ve ulusal mevzuatlar çerçevesinde ele alınarak mülteci, sığınmacı, uluslararası koruma statüsü sahibi, düzensiz göçmen, insan ticareti mağduru gibi gruplar çerçevesinde ele alınıyor ve temalara ilişkin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri eğitime katılanlarla tartışılıyor.


Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1969 yılında kuruldu ve dünya çapında nüfus konusunda uluslararası finansmana sahip en büyük yardım kaynağı olan UNFPA, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen politikalar ve stratejiler oluşturulması konularında 150’yi aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. Çalışmalarına proje temelli olarak başlayan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1971 yılından bugüne Türkiye’de; üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi; kalkınmayla ilgili verilerin toplanması, kullanımı ve yaygınlaştırılmasının artırılması, ve insani yardım konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede ilk Ülke Programı 1988 yılından 1992’ye kadar sürmüş, şu anda ise Altıncı Ülke Programı (2016-2020) yürütülmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalışır. UNFPA, bu hedefe ulaşabilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SKH) özellikle 5 tanesine yoğunlaşmıştır:  

SKH 3: Sağlıklı Bireyler, 
SKH 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
SKH 10: Eşitsizliklerin Azaltılması,
SKH 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar,
SKH 17: Hedefler için Ortaklıklar