News

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Çocuk Yaşta Evliliklere Karşı Farkındalık Paneli

6 Aralık 2017

6 Aralık 2017, Eskişehir - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO) finansal desteği ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için 16 günlük Aktivizm kampanyası olan Turuncu Günler kapsamında "Çocuk Yaşta Evliliğe Karşı Farkındalık Paneli" düzenledi. Kadın Sağlığı Danışma Merkezi yararlanıcısı kadınların dinleyici olarak katıldığı panelde hukuk, psikoloji, din ve sağlık alanlarında uzmanlar erken evlilikler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Panele 175 mülteci kadın katılım gösterdi. 

Panelin açılış konuşmasını yapan Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Programı Kadın Güçlenme Uzmanı Gül Erdost, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun özellikle sığınmacı kadınların cinsel sağlık, üreme sağlığı ve cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlenmesi için yaptığı çalışmalardan bahsetti. Sınırımızda çıkan savaşla birlikte bilinçlendirme çalışmalarına sığınma kamplarında başlanıldığını belirten Erdost, sığınmacı nüfusun ülke geneline yayılması ile birlikte Kadın Sağlığı Danışma Merkezlerin kurulduğunu ifade etti. Erdost, çocuk yaşta evliliklerde sadece kız çocuklarının değil erkek çocuklarının da mağdur olduğunu, onların da bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, çocuk yaşta evliliklerin henüz gelişimini tamamlamamış gençlerin sağlıksız bir ortama itilmesi olduğunu belirtti. Ülkemizin 1994 yılında onayladığı uluslararası sözleşmelere göre onsekiz yaşının altında olan her bireyin çocuk olarak kabul edildiğini hatırlatan Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, “Her ne sebeple olursa olsun, çocuk yaşta yapılan evlilikler yanlıştır. Çünkü bireyler henüz biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimlerini tamamlamamıştır” dedi.

Panelde sağlık, psikoloji, hukuk ve din alanlarında uzman kişiler çocuk yaşta evlilikleri kendi uzmanlık alanları bakımında değerlendirdi. Panel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nin yararlanıcısı kadınlardan bazılarının deneyim paylaşımı yapmasıyla sonlandı. 


Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri

Dünyada üç kadından birisi 18 yaşından önce evlenmektedir. Çocuk yaşta evlilikler konusunda gerekli ve etkin çalışma yürütülmezse, 2050 yılı itibarıyle çocuk yaşta evlenmiş kadın sayısının 1.2 milyara ulaşması beklenmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi, 2011 yılından bugüne, İnsani Yardım Programı çerçevesinde kadın sağlığı ve kadına yönelik şiddet konularında kapasite geliştirme, hizmet sunumu, üreme sağlığı ve hijyen malzemeleri sağlamaktadır.

Bu kapsamda, çeşitli kuruluşlarla işbirliği halinde Kadın ve Kız Çocuklar için Güvenli Alanlar (Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri) oluşturulmaya başlanmıştır. 2017 yılında çeşitli illerde Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Birimi (ECHO), Amerikan Hükümeti, İsveç Hükümeti ve Japon Hükümeti desteği ile kurulan merkezlerde öncelikli olarak sığınmacı kadın ve genç kızlara üreme sağlığı ve cinsel sağlık, cinsiyet temelli şiddet, psiko-sosyal destek, güçlenme ve malzeme dağıtımı konularında faaliyet gösterilmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1969 yılında kuruldu ve dünya çapında nüfus konusunda uluslararası finansmana sahip en büyük yardım kaynağı olan UNFPA, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen politikalar ve stratejiler oluşturulması konularında 150’yi aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. Çalışmalarına proje temelli olarak başlayan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1971 yılından bugüne Türkiye’de; üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi; kalkınmayla ilgili verilerin toplanması, kullanımı ve yaygınlaştırılmasının artırılması, ve insani yardım konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede ilk Ülke Programı 1988 yılından 1992’ye kadar sürmüş, şu anda ise Altıncı Ülke Programı (2016-2020) yürütülmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalışır. UNFPA, bu hedefe ulaşabilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SKH) özellikle 4 tanesine yoğunlaşmıştır; SKH 3:Sağlıklı Bireyler, SKH 4: Nitelikli Eğitim, SKH 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve son olarak SKH 17: Hedefler için Ortaklıklar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Sosyal Medya Hesapları:

Facebook: UNFPA.Turkey  Twitter: UNFPATurkey  Instagram: unfpa_turkey  YouTube: UNFPATurkey