Buradasınız

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, New York 17 Ekim 2017— Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA tarafından bugün (17 Ekim 2017) yayımlanan Dünya Nüfusunun Durumu 2017 raporunda tüm dünyada hüküm süren eşitsizlikle gereğince mücadele edilmesi ve kadın nüfusun en yoksul kesiminin yaşamlarıyla ilgili kendi kararlarını verebilecek şekilde güçlendirilmesi gerektiği, aksi takdirde bu durumun tüm ülkelerde huzursuzluk yaratarak barış ve kalkınma çabalarını baltalayabileceği belirtilmektedir.

"Ayrı Dünyalar: Eşitsizlikler Çağında Üreme Sağlığı ve İlgili Haklar’’ başlıklı UNFPA raporunda cinsel sağlık, üreme sağlığı ve ilgili haklar dâhil olmak üzere tüm dünyada hüküm süren bu adaletsiz durumun giderek tüm insanlığın ortak hedeflerine zarar verebileceğine vurgu yapılmaktadır.  

Küresel kadın nüfusu içindeki en fakir kesime aile planlaması dâhil üreme sağlığı hizmetlerinin sağlanamaması, ekonomik yapıda zayıflamaya neden olmakta ve sürdürülebilir kalkınma bakımından öncelikli hedef olan yoksulluğun ortadan kaldırılması hedefi doğrultusunda ilerlemeye engel teşkil etmektedir.

Ekonomik eşitsizlik, diğer alanlarda eşitsizliği pekiştirmekte ve bu alanlardaki eşitsizlikler de bir kısır döngü içinde ekonomik eşitsizliği olumsuz yönde beslemektedir. Örneğin eşitsizliğin hüküm sürdüğü alanlardan biri olan kadın sağlığı alanında sadece ayrıcalıklı bir kesim gebelik planlaması yapabilmekte ve sonuç olarak da becerilerini geliştirerek bir iş sahibi olmakta ve ekonomik güç kazanmaktadır.

UNFPA İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem, bu konuda şunları söylemektedir: "Bugün tüm ülkelerde şahit olduğumuz eşitsizlik, sahip olanlar ve sahip olmayanlar ile ilgili bir eşitsizlik değildir. Bu, giderek daha çok olanağı olanlar ve olanağı olmayanlar ile ilintili bir eşitsizlik olarak kendini göstermektedir. Doğuracağı çocuk sayısı konusunda kendi kararlarını verme olanağı olmayan veya üreme sağlığı konusunda yeterli hizmet alamadığı için sağlığı bozulan yoksul kadınlar, olanağı olmayanlar kesiminde ön sıraları teşkil etmektedir’’

Gelişmekte olan birçok ülkede kadınların en yoksul kesimi, aile planlaması ve doğum öncesi bakım açısından en yetersiz hizmeti alan ve çoğu durumda doktor veya ebe yardımından yoksun olarak doğum yapan kesimdir.

Aile planlaması hizmetlerine yetersiz erişim, gelişmekte olan ülkelerde 1 yıl içinde 89 milyon istenmeyen gebelik ve 48 milyon düşük olarak karşımıza çıkmaktadır. Raporda bunun sadece kadın sağlığını olumsuz yönde etkilemekle kalmadığı, aynı zamanda kadının istihdam piyasasına girerek ekonomik bağımsızlığını kazanma yönündeki çabalarına set çektiği de belirtilmektedir.

Bu kadınlar, çocuklarına uygun ücretle bakım sağlayabilecek hizmet noktalarına erişemediklerinden ev dışında iş aramaktan da imtina etmektedir. Diğer taraftan, ücretli doğum izninin verilmemesi ve işverenlerin hamile kalan kadınlara ayrımcılık yaparak analık cezası gibi uygulamalara başvurmaları çalışan kadınları kariyerle çocuk sahibi olma arasında bir seçim yapmaya zorlamaktadır. 

Dr. Kanem, “Ekonomik eşitsizlikle mücadele etmek isteyen ülkeler, öncelikle başka alanlardaki, örneğin üreme sağlığı ve ilgili haklarla ilintili eşitsizlikleri gidermeli, kadınların tam potansiyellerini ortaya çıkarmalarını engelleyen sosyal, kurumsal ve diğer tüm engelleri yıkmalıdır’’ demektedir.

UNFPA raporu, Birleşmiş Milletlerin herkesi kucaklayıcı toplumların oluşturulmasını teşvik eden 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uygun olarak öncelikle toplumun en alt kesimine odaklanılmasını önermektedir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri belgesi, "küresel birliktelikle engelleri yıktığımız ve dengesizlikleri düzelttiğimiz daha iyi bir gelecek’’ öngörmektedir. Belgede ayrıca “Amaç, tüm eşitsizlikleri azaltmak olmalıdır. Kadınların üreme sağlığı ile ilgili haklarının hayata geçirilmesi, bu konuda en güçlü katkıyı yapacaktır.’’ denmektedir.

Rapora ulaşmak için www.unfpa.org/swop web sitesini kullanabilirsiniz. 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu hakkında kısa bilgi 
UNFPA, her gebeliğin ancak ilgili çiftlerin kendi arzusu dahilinde oluştuğu, her çocuğun güvenli bir şekilde doğduğu ve her gencin içindeki potansiyeli ortaya çıkarabildiği bir dünyanın oluşturulması için çalışan öncü BM kuruluşudur. UNFPA, 155 ülkede ve bağlı topraklarda milyonlarca kadına ve genç insana ulaşmakta, yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Daha fazla bilgi için irtibat bilgilerimiz:

Omar Gharzeddine: Tel.: +1 212 297 5028; gharzeddine@unfpa.org;
Richard Kollodge: Tel.: +1 212 297 4992; kollodge@unfpa.org