Açıklamalar

2030 yılına kadar AIDS'e Son Vermek İçin Herkesin Sağlık Hakkını Savunun

1 Aralık 2017

UNFPA İcra Direktörü'nün Dünya AIDS Gününe İlişkin Açıklaması 

Yeni  HIV enfeksiyonu sayısı hala oldukça fazladır ve 2016 yılında 1.8 milyon kişide yeni HIV enfeksiyonu görülmüştür.

Uluslararası Toplum, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini hayata geçirirken, AIDS'i 2030'da bitirmeyi hedeflemiştir. Bu ancak herkesin sağlık hakkını elde etmesi ile sağlanabilecektir. İnsanlar damgalanma ve ayrımcılığa maruz kaldıklarında ve bilgiye, hizmete erişimden ve temsilden yoksun olduklarında bu hak tehlikeye girmektedir. Tüm dünyadaki topluluklarda somut olarak bulunan damgalama ve ayrımcılık, HIV’in bulaşmasının devam etmesinde özellikle en önde gelen rolü oynamaktadır.

Genç kızlar bedenleri ile ilgili bilgi ve sağlıklı karar verebilmeden yoksun olduklarında; çocuk yaşta evlenmekten veya kendilerini HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan veya istenmeyen gebeliklerden koruyamazlarsa, sağlık hakkından da yoksun bırakılırlar. Sonuç olarak, ergenler, genç kızlar ve kadınlar arasında, yeni HIV enfeksiyonlarının endişe verici ve kabul edilemez oranlarda olduğunu görüyoruz.

Gençler yargılayıcı tutum gösteren sağlık görevlileri, bilgi ve hizmetlere erişimlerini etkili bir şekilde engelleyen diğer sosyal engeller ile karşı karşıya kaldıklarında sağlık haklarını anlayamazlar ve arayamazlar. Adil ve hakkaniyete uygun olmayan düzenlemeler ve politikalar anahtar grupların hizmetlerden faydalanmalarını kısıtlar ya da engeller. Seks işçileriyle, travestilerle ve uyuşturucu kullananlarla, erkeklerle seks yapan erkeklere karşı kötüleyici veya dışlamacı olunduğunda, sağlık hakkına erişim engellenir ve HIV yaygın hale gelir.

Genellikle toplumdaki en marjinalize edilmiş ve dışlanmış kişiler, kişisel güvenlikleri veya öngörülen onaylanmamaları nedeniyle, şiddetten uzak bir hayat yaşamak için gizli kalmayı tercih etmeyi en iyi yol olarak algılarlar. Bununla birlikte, bu genellikle hayat kurtarıcı önleyici, teşhis ve tedaviden mahrum kaldıkları anlamına gelir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), UNAIDS, (Ortak Birleşmiş Milletler HIV / AIDS Programı)’na  katılarak, Küresel HIV Önleme Koalisyonunun öncülüğünü yaparak, en çok etkilenen ülkeler ve nüfustaki önleme çabalarını ölçeklendirmek için hükümetler, topluluklar ve ortaklarla birlikte çalışmaya başlamıştır. Eğitim yoluyla gençlerimizi bilgi ile güçlendirmek ve korumak için birlikte çalışıyoruz. Haklara dayalı hizmetlere erişmek ve potansiyellerini gerçekleştirmek için savunmasız toplulukları destekliyor ve kucaklıyoruz.

UNFPA hükümetleri ve toplumları,  herkes için sağlık hakkını güvence altına almanın temel koşulu olarak, damgalama ve ayrımcılığı sona erdirmek için gerekli adımları atmaya çağırıyor. Herkesi dahil etmeyi, kapsamayı  ve hoşgörüyü teşvik etmeye devam etmeliyiz, böylece AIDS'i birlikte 2030'da bitirebiliriz.