Haber

“Herkesin şiddet ve ayrımcılıktan uzak yaşamaya ve üreme sağlığı hizmetlerine erişim hakkı vardır.”

19 Ocak 2018

19 Ocak 2018, Bursa - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile yönetilen Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) aracılığıyla finanse edilen Yıldırım Göçmen Sağlığı ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezi 19 Ocak 2018’te yapılan bir törenle hizmete açıldı.

Merkezin açılışında konuşma yapan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa, “Kadınlar ve çocuklar göçmen nüfusunun büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Bu grubun %15’ini üreme çağındaki kadınlar oluşturuyor. Özellikle savaş gibi acil durumlarda çok daha kırılganlık gösteren bu grubun kriz durumlarında ihmal edilen bir çok özel ihtiyacı oluyor. UNFPA olarak bizler kadın ve kız çocuklarının güvenliğini, onurlu ve sağlıklı bir hayat yaşamalarını – özellikle üreme sağlığı açısından - sağlamanın hem aileleri hem de içinde yaşadıkları toplumların refahı için önemli olduğuna inanıyoruz. Bu merkezi, savaş yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kalan kadın ve kız çocuklarının korunmasına ve güçlendirilmesine destek olmak için açıyoruz” dedi.  

Merkezin açılış konuşmasında söz alan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) uygulayıcı ortağı Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, konuşmasında Türkiye’nin mültecilere kapısnı en çok açan ülke olduğunu ve bu tip merkezlerin Türkiye’de bulunan mültecilerin sağlığı açısından büyük önem taşıdığına değindi.

  

"Yıldırım Göçmen Sağlığı Merkezi ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nin açılışında konuşan bir diğer isim de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Yardımcı Temsilcisi Jean-Marie Garelli oldu. Garelli, yaptığı konuşmada, “Bugün bu merkezin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. 2016 yılı sonu itibarıyla dünyada 65.6 milyon kişi zorla yerlerinden edilmiş durumda ve bu nüfusun 22.5 milyonu hayatına mülteci olarak devam ediyor. Mülteci nüfusunun yarısını 18 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor ve aynı zamanda kadınlar ve kız çocukları dünyadaki toplam mülteci nüfusunun yarısını oluşturuyor. Dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye, topraklarında yaşayan mülteci ve sığınmacıların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla gösterdiği liderlik ve müdahalesi kapsamında yaptığı finansal yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye’ye mültecilere gösterdiği destek için müteşekkir olduğumuzun altını çizmek isterim” dedi. Garelli konuşmasında “Bugün açılışını yaptığımız merkez, Suriyeli kadın ve kız çocukları da dahil olmak üzere tüm kadın mültecilerin, sunduğu üreme sağlığı hizmetleri ve ulaştırdığı hijyen kitleri ile, daha sağlıklı bir hayat sürmelerine yardımcı olacaktır” da dedi."

Merkezin açılışında konuşma yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Arıkan, “İlimizde bir ilk olan bu merkezin açılışına katıldığınız için teşekkür ederiz. Merkezin bulunduğu bölge, Bursa’daki göçmen nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir. Bu tip sağlık hizmeti veren merkezlerin uluslararası standartlarda, en yüksek kalitede hizmet vermesi için Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) gibi kurumlarla protokoller imzaladık. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun kadın sağlığı konusunda yaptıkları çalışmaların tecrübelerinden yararlanabildiğimiz için mutluyuz. UNFPA Türkiye ofisinin sağladığı destek için de ayrıca teşekkür ederiz” dedi.

Açılış törenine katılan AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, sağlık konusunda sunulan hizmet yararlanıcıları arasına göçmenlerin de dahil edilmesinin çok değerli olduğunu, Türkiye’nin en başından beri göçmenlere destek olmak için çalıştığını, bu merkezin açılışında da görüldüğü gibi Birleşmiş Milletler’in göçmenlere destek olmak için yaptığı çalışmaların de ek bir katkı sunduğunu söyledi.   

Merkez açılış töreninde konuşma yapan Vali İzzettin Küçük, yaptığı konuşmada, “Türkiye dünyada mağdur durumda olan, zorda olan ülkelere topluluklara ve insanlara bütçesine göre en çok yardım sağlayan birinci ülke. Bu bizim insanı vazifemiz”. Vali Küçük yaptığı konuşmada,  “tek başına karanlık diye bir şey yoktur. Işığın olmama halidir karanlık. Işık ne kadar çoğalırsa karanlık o kadar gider. Bu tür müesseseler ve teşebbüsler ışığın gelme hadisesidir. Bunu güçlendirmemiz, yüreklendirmemiz, takviye etmemiz lazım” dedi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri, kadınların ve kız çocukların cinsel sağlık, üreme sağlığı, kadın hakları, psiko-sosyal destek konularında bilgi ve hizmet alabildiği, çeşitli ilgili beceriler kazandıkları ve kınanmadıkları bir ortamda sosyal ağlarını yeniden kurabildikleri güvenli alanlardır.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi İnsani Yardım Programı 2011 yılından günümüze insani yardım konusunda müdahale üzerine faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda kriz ve afet durumlarında genelde göz ardı edilen ve daha kırılgan durumda bulunan kadınların ve kız çocukların güçlenmesi amacıyla Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri temel bir strateji olarak ortaya çıkmıştır.


Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri

Dünyada üç kadından birisi 18 yaşından önce evlenmektedir. Çocuk yaşta evlilikler konusunda gerekli ve etkin çalışma yürütülmezse, 2050 yılı itibarıyle çocuk yaşta evlenmiş kadın sayısının 1.2 milyara ulaşması beklenmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi, 2011 yılından bugüne, İnsani Yardım Programı çerçevesinde kadın sağlığı ve kadına yönelik şiddet konularında kapasite geliştirme, hizmet sunumu, üreme sağlığı ve hijyen malzemeleri sağlamaktadır.

Bu kapsamda, çeşitli kuruluşlarla işbirliği halinde Kadın ve Kız Çocuklar için Güvenli Alanlar (Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri) oluşturulmaya başlanmıştır. 2017 yılında çeşitli illerde Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Birimi (ECHO), Amerikan Hükümeti, İsveç Hükümeti ve Japon Hükümeti desteği ile kurulan merkezlerde öncelikli olarak sığınmacı kadın ve genç kızlara üreme sağlığı ve cinsel sağlık, cinsiyet temelli şiddet, psiko-sosyal destek, güçlenme ve malzeme dağıtımı konularında faaliyet gösterilmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1969 yılında kuruldu ve dünya çapında nüfus konusunda uluslararası finansmana sahip en büyük yardım kaynağı olan UNFPA, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen politikalar ve stratejiler oluşturulması konularında 150’yi aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. Çalışmalarına proje temelli olarak başlayan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1971 yılından bugüne Türkiye’de; üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi; kalkınmayla ilgili verilerin toplanması, kullanımı ve yaygınlaştırılmasının artırılması, ve insani yardım konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede ilk Ülke Programı 1988 yılından 1992’ye kadar sürmüş, şu anda ise Altıncı Ülke Programı (2016-2020) yürütülmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalışır. UNFPA, bu hedefe ulaşabilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SKH) özellikle 5 tanesine yoğunlaşmıştır: 

  • SKH 3: Sağlıklı Bireyler, 
  • SKH 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
  • SKH 10: Eşitsizliklerin Azaltılması,
  • SKH 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar,
  • SKH 17: Hedefler için Ortaklıklar.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Sosyal Medya Hesapları:

Facebook: UNFPA.Turkey  Twitter: UNFPATurkey  Instagram: unfpa_turkey  YouTube: UNFPATurkey