Haber

“Şiddet mağdurlarının sessizlik duvarını aşıyoruz”

15 Mart 2019

15 Mart 2019, İstanbul - Birleşmiş Milletler Nüfu Fonu ve Sabancı Vakfı destekleri, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu yürütücü ortaklığında, TUSİAD işbirliğinde ilerleyen ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı’ projesinin İngiltere Büyükelçiliği finansal katkılarıyla “Şirketler Birliği Çalıştayı” gerçekleştirildi.

25’ten fazla şirket temsilcisinin katılım gösterdiği çalıştayda “arama konferansı” tekniği kullanılarak verimli tartışma ortamı yaratıldı. “Arama konferansı, ” projeye dahil olan kurumların bir araya gelip, tanışmaları ve fikir alışverişinde bulunmalarına imkan sağlayan bir konferans türü olarak tanımlanıyor.


Lorraine Fussey, İngiltere Başkonsolosluğu Başkonsolos Yardımcısı

İngiltere Başkonsolosluğu Başkonsolos Yardımcısı Lorraine Fussey “Tüm iş verenler, bünyelerinde aile içi şiddete maruz kalan veya kalmış çalışanlara sahip olabilir. Bu kişiler, bazen mağdur, bazen tanık, bazen olayın faili olabiliyor. Özel sektör aile içi şiddetin bir çok farklı türüyle mücadele ve önleme noktasında önemli bir role sahip. Özel sektör ve kamu işverenlerinin, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamada, çalışma ortamı ile ilgili veya ilgisiz, tüm risklerle mücadelede yasal ve etik bir takım yükümlülükleri ve ekonomik öncelikleri vardır. İşverenlerin aile içi şiddetten haberdar olduklarını gösterdiklerinde ve çalışanlarını bu konuda erişebilecekleri hizmetlerle ilgili bilgilendirdiklerinde, birçok çalışanın yardım aramasını engelleyen aile içi şiddet sessizlik duvarının aşılmasına yardımcı olur” dedi ve ekledi “Bir çok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de benzer programları desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İngiltere Büyükelçiliği bu önemli toplantıyı destekleme fırsatına sahip olduğu için de ayrıca mutluluk duymaktadır” dedi.


Karl Kulessa, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi

Şirketler Birliği Çalıştayı’nın açılışında konuşma yapan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa, konuşmasında “Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi, cinsiyet eşitliği konusunda, özellikle de son altı yıldır İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi yoluyla, özel sektörle birlikte çalışıyor. Projeye 53 şirketin dahil olduğu ve bu şirketler arasında on binlere varan çalışan sayısına sahip Türkiye’nin en büyük şirketlerinin de olduğunu sevinerek görüyoruz. Kuşkusuz, bu proje, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu için bir önceliktir. Çalışanların evlerinde yaşadıkları şiddet nedeniyle yaşadıkları sağlık ve psikolojik sorunlar, iş hayatlarına da sıçrayıp, motivasyon kaybı ve devamsızlığın artmasıyla, üretkinliklerinde ciddi düşüşler yaşanmaktadır” dedi.  

Düzenlenen çalıştayda, katılımcılar, projeye dahil olduktan sonra şirketlerinin bünyesinde ne gibi dönüşümler yaşandığına dair gözlemlerini paylaştılar. Paylaşımlarda, şirket içinde kadın erkek rollerinin sorgulanmaya başlandığını, konu hakkında yapılan toplantılara erkeklerin de katılım göstermeye başladığını, bazı kadın çalışanların halen maruz kaldıkları şiddet konusunda konuşmakta zorluk çektiğini, bazı kavramların tam olarak bilinememesi nedeniyle karmaşanın yaşandığı ve kadının hala birey olarak değil aile içinde tanımlandığı gibi bir çok farklı nokta tartışmaya açıldı.

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi Hakkında

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violance - BADV) projesi Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturup, kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmektir amacıyla tasarlanmıştır. Proje kapsamında, iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddete karşı önlem ve destek yolları belirlenmektedir. 2013 yılında Hollanda Başkonsolosluğu’nun ve UNFPA'nın hibe desteği ile hayata geçirilen proje, iş dünyasında kadın hakları konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini amaçlamaktadır.


UNFPA , Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, 1969 yılında kuruldu ve dünya çapında nüfus konusunda uluslararası finansmana sahip en büyük yardım kaynağı olan UNFPA, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen politikalar ve stratejiler oluşturulması konularında 150’yi aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. Çalışmalarına proje temelli olarak başlayan UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, 1971 yılından bugüne Türkiye’de; üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi; kalkınmayla ilgili verilerin toplanması, kullanımı ve yaygınlaştırılmasının artırılması, ve insani yardım konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede ilk Ülke Programı 1988 yılından 1992’ye kadar sürmüş, şu anda ise Altıncı Ülke Programı (2016-2020) yürütülmektedir.

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalışır. UNFPA, bu hedefe ulaşabilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SKH) özellikle 5 tanesine yoğunlaşmıştır: 

SKH 3: Sağlıklı Bireyler, 

SKH 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,

SKH 10: Eşitsizliklerin Azaltılması,

SKH 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar,

SKH 17: Hedefler için Ortaklıklar

UNFPA , Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Sosyal Medya Hesapları:

Facebook: UNFPA.Turkey  Twitter: UNFPATurkey  Instagram: unfpa_turkey  YouTube: UNFPATurke